« Tagasi

Valga Vallavolikogu 15.10.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 52. istung toimus 15. oktoobril 2021 algusega kell 16 Valga Gümnaasiumi aulas ning Zoom keskkonnas. Istungil osales 27 volikogu liiget.

Enne päevakorra kinnitamist:

Vallavanem Monika Rogenbaum eelnõu esitajana võttis tagasi 4. punktina päevakorras olnud eelnõu „Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019–2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine". Eelnõu võeti päevakorrast välja.

Vallavolikogu liige Allain Karuse tegi ettepaneku võtta välja 3. punktina päevakorras olnud eelnõu „Loa andmine laenu võtmiseks". Ettepanek volikogu enamuse toetust ei leidnud.

Istungil otsustati:

Tuvastada reformimata riigimaal asukohaga Valga vald, Karula küla, Kõomäe (katastritunnus 85501:001:0714) asuva ehitise (puurkaev) peremehetus.

Lubada Valga Vallavalitsusel koostada projekti taotlus „Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Valga linnas" ning garanteerida projekti „Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Valga linnas" tegevuste elluviimiseks eelarveaastatel 2021−2023 omafinantseering kokku kuni 15 000 eurot. Projekti kogumaksumus on 150 000 eurot, rahastajad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ja Valga Vallavalitsus.

Lubada Vallavalitsusel võtta 2022. aastal laenu:

  • Jaanikese motoradade kastmissüsteemi väljaehitamiseks kuni 170 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat;
  • Priimetsa kooli spordihoone ehitamiseks kuni 1 550 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat.