« Tagasi

Valga Vallavolikogu istungil valiti vallavanem ja sai paika vallavalitsus

Kolmapäeva õhtul Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis toimunud Valga vallavolikogu istungil valiti salajase hääletuse teel vallavanemaks Monika Rogenbaum ning nimetati ametisse ja kinnitati vallavalitsuse liikmed.
 
Vallavolikogu esimees Lauri Drubinš esitas vallavanema kandidaadiks Monika Rogenbaumi, rohkem kandidaate ei esitatud. Monika Rogenbaum lubas oma sõnavõtus, et vallavanema ametikohale valituks osutudes olla vallaelanike teenistuses oma parimate oskuste ja teadmiste kohaselt. „Elanikud ootavad paremaid teenuseid ja investeeringuid koduvalda, ees ootab suur hulk tööd. Kuid seda kõike ei ole võimalik teha üksi - igaüks meist on vajalik oma panusega. Oluline on, et Valga vald tervikuna hakkaks tundma end ühtse tervikuna, selleks on vaja eelkõige lähendada valla maapiirkonnad ja linn," rõhutas Monika Rogenbaum.
 
Salajase hääletuse tulemusena kinnitati 14 poolthäälega vallavanemaks senine vallajuht Monika Rogenbaum.
 
Teise punktina oli päevakavas vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada struktuur, milles on vallavanem, kaks asevallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget. Ettepaneku poolt andis oma hääle 21 volikogu liiget. 15 poolthäälega valiti asevallavanema ametisse Maarja Mägi ja Kaupo Kutsar ning vallavalitsuse liikmeteks Marek Mekk ja Vladimir Baranov.
 
Volikogu otsustas määrata vallavanema töötasu suuruseks 3300 eurot, asevallavanemate töötasu suuruseks 2600 eurot ja valitsuse liikmetele makstava hüvitise suuruseks 350 eurot. Vallavolikogu esimehele makstakse igakuiselt hüvitist 1600 eurot ja vallavolikogu aseesimehele makstakse igakuiselt hüvitist 400 eurot. Lisaks määrati isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist vallavanemale kuni 400 eurot, asevallavanematele ja vallavolikogu esimehele kuni 335 eurot kuus vastavalt sõidupäevikule.
 
Päevakorras oli veel volikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine, komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine ning koosseisude kinnitamine. Samuti nimetati istungil esindajad Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.
 
Järgmine vallavolikogu istung toimub 29. detsembril.