« Tagasi

Valga Vallavolikogu võttis vastu uue kaasava eelarve määruse

Kaasavat eelarvet Valga vallas rakendatakse selleks, et kaasata kodanikke valla elukeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse.

Valga vald rakendas kaasavat eelarvet sellel aastal esmakordselt. Rahvahääletuse tulemusel rajatakse 2021. a kaasava eelarvega valgustusega purskkaev Pedeli jõele ja korvpalliplats Lüllemäele.

Valga Vallavolikogu võttis septembri istungil vastu uue kaasava eelarve määruse, millega saad tutvuda SIIN. Võttes arvesse 2021. a kogemusi on määrusesse sisse viidud mõned muudatused. Täpsustatud on kaasava eelarve objekti. Kaasavasse eelarvesse saab esitada ettepanekuid hoone või rajatise ehitamiseks. Ettepaneku saab esitada otse elektroonilisse keskkonda VOLIS ja soovi korral saab selle saata ka e-postiga.

Kaasava eelarve maht on endiselt 50 000 eurot ja ühe objekti maksumuseks maksimaalselt 25 000 eurot. Ellu viiakse rahvahääletusel enim hääli saanud ideed tingimusel, et ideed realiseeruvad valla erinevates piirkondades ning nende maksumus kokku ei ületa kaasava eelarve kavandatud summat.

Novembris saavad kõik asjast huvitatud inimesed esitada ideid, mida 2022. a kaasava eelarvega võiks Valga vallas ellu viia.

Kaasava eelarve ideekorje ning hääletamise tähtajad avaldatakse valla infokanalites.