« Tagasi

Valgas alustab tööd tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele

Foto: Joshua Hoehne/Unsplash

Dementsus võib välja kujuneda mõne progresseeruva kuluga ajuhaiguse tagajärjel. Dementsuse kõige levinumateks vormideks on näiteks Alzheimeri tõbi, Parkonsoni tõbi, Lewy kehakeste haigus, samuti vaskulaarne dementsus, mille taga peitub mõni raske krooniline haigus.

Haiguse süvenedes ilmnevad dementsusega inimesel veelgi selgemalt mälu-, toimetuleku- ja käitumishäired. Õige diagnoosi puhul saab dementsusega inimest paremini aidata, temaga teadlikult suhelda, et ennetada konflikte, kohandada keskkonda, toetada toimetulekut ning nõustada tema lähedasi. 

Oluline on, et lähedased saavad aru, mida see haigus tähendab, saavad infomatsiooni, kust võib abi, teenuseid ja tuge saada, et selles pikas protsessis vaimselt ja füüsiliselt vastu pidada. Seminarile ongi oodatud lähedased, sotsiaaltöötajad, teenuseosutajad, perearstid ja -õed jt.

Sotsiaalministeeriumi poolt loodi 2018. aastal Dementsuse Kompetentsikeskus. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeleb terve valdkonna arendamisega. MTÜ Elu Dementsusega koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega korraldavad seminare ja tugigruppe ning kutsuvad kõiki, keda dementsuse teema puudutab, 26. novembril kell 13.00 toimuvale seminarile „Dementsusega inimese toetamine". 

Seminaril esinevad: tegevusterapeut ja nõustaja Hanna-Stiina Heinmets, Dementsuse Kompetentsikeskuse esindaja Kadi Neubauer, Valga Vallavalitsuse esindajad Ingrid Püvi ja Kristi Tsarjov ning Marika Ein MTÜ-st Päikeseringi Selts.

MTÜ Elu Dementsusega on erinevates Eestimaa piirkondades loonud dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigruppe ning seekord alustab tugigrupp tööd Valgas. Mis on dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp? Lähedased on tihti silmitsi olukorraga, kus vajatakse asjakohast informatsiooni, tuge või nõuandeid, et mõista ja tulla toime dementsuse sündroomi põdeva pereliikmega. Dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigrupis saavadki kokku inimesed, kes üksteist mõistavad, kellel on sarnased mured.

Tugigrupi kõige olulisem roll on üksteisele toetuse jagamine. Tugigrupikohtumistel on omad reeglid - kõik, mida seal räägitakse, see jääb tugigruppi. 

26. novembril kell 16.00, kohe peale seminari, saame kokku dementsusega inimeste lähedastega, et sõbralikus vestlusringis jagada oma kogemusi ja üksteist toetada.

NB! Osavõtussoov palutakse edastada telefonil 5349 6644 või e-kirjaga aadressil ingrid.pyvi@valga.ee.
 
Palume infot jagada!