« Tagasi

Vallavalitsus võtab teenistusse kultuurispetsialisti

Peamised teenistusülesanded:

 • Valga valla kultuuriasutuste sisulise töö koordineerimine;
 • kultuurialaste arengukavade ja tööplaanide väljatöötamisel osalemine;
 • vallavalitsuse kultuurialast tegevust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine;
 • kultuuriürituste kalenderplaani ja kultuurikava koostamine koostöös valla hallatavate asutuste ning mittetulundusühingutega;
 • mittetulundusühingute ja kodanike nõustamine kultuurivaldkonda puudutavate projektide koostamisel.

Sobid meie meeskonda, kui Sulle meeldib:

 • teha mitmekesist ja vaheldusrikast tööd;
 • panustada kultuurivaldkonna arengusse;
 • teha koostööd põnevate inimestega;
 • oled hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja algatusvõimeline.

Ootused kandidaadile:

 • soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine (eelistatult kultuuri valdkonnas);
 • varasem kultuuritöö töökogemus;
 • teadmised kultuurikorraldusest, kultuurialastest ja teistest ametialastest õigusaktidest;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse ja sihtasutuste ning mittetulundusühingute töökorraldusest;
 • oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;
 • arvuti kasutamine oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • saksa või inglise keele oskus kesktasemel koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamisega;
 • vene keele oskus suhtlustasandil koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamisega.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast, huvitavat, mitmekesist tööd ning võimalust panustada kultuuri arengusse;
 • stabiilset töötasu ja 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi ja toredaid, toetavaid kolleege.

Lisainformatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135, e-post: pille.raudam@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, visioon teemal „Valga kultuurielu areng" (kuni 1 A4 lehekülg pikk), elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus; haridust tõendavate dokumentide koopiad; muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata 24. jaanuariks 2022 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.