UUDISED JA TEATED

« Tagasi

„Õppiv ühiskond“ lõpukonverents Valgas

Täna toimus Euroopa Liidu programmi Nordplus projekti "Õppiv ühiskond" lõpukonverents Valgas.

Kahe aasta jooksul on partnerid Eestist, Taanist, Norrast ja Islandilt läbi viinud huvitavaid ja harivaid õppeprogramme, kasutades erinevaid ja uudseid õppemetoodikaid nii täiskasvanutele kui noortele.

Õppeprogrammid on läbitud, kokkuvõtted ja järeldused tehtud ning tänase päeva jooksul esitleti neid erinevates õpitubades, mis toimusid Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Lõpukonverentsil avanes kõigil osalejatel võimalus tutvuda põnevate  õppemetoodikatega ning oma silmaga näha päris ebaharilikku konverentsi läbiviimist. Iga partner esitles end erinevas ruumis.

 Projekti peamine eesmärk oli läbi praktiliste ülesannete ja kogemuste aidata noorel inimesel mõista tänast ühiskonda, tema rolli ja vastutust selles. Seejuures on oluline aidata noortel hakkama saada erinevate jätkusuutlike arengute teemadega nagu kaasav ühiskond, jätkusuutlik elustiil ja turism.

Projekti käigus lahendasid  ülesandeid nii õpetajad kui ka õpilased, kasutades digivahendeid ja interneti võimalusi (haridusblogid, kasutusvalmis ülesanded, enesepeegeldus küsimustikud õpetajatele ja õpilastele, foto-ja videomaterjal, ülevaated). Programmis osalesid Valga Priimetsa ja Valga gümnaasiumi õpilased.