UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu istung toimub 28. veebruaril Valga raekojas

Valga Vallavolikogu I koosseisu korraline istung (järjekorras 29) toimub reedel, 28.veebruaril 2020 algusega kell 13.00 Valga Raekojas (II korruse saal).

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Valga Vallavolikogu esimehe valimine.

(OE 1-4/22)

aseesimees Andres Illak

 

2.

Vallavolikogu esimehele hüvituse määramine. (OE 1-4/25)

aseesimees Andres Illak

 

3.

Valga Vallavalitsuse uute liikmete kinnitamine. (OE 1-4/16)

vallavanem Margus Lepik

 

4.

Valga Sport põhimäärus.

(ME 1-4/18)

 

Valga Sport juhataja Meelis Kattai

kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

5.

Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks.

(OE 1-4/19)

Valga Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

6.

Arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnalubade VALM 0202 ja L.MK/323596 liitmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse kohta. (OE 1-4/20)

ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre

majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

7.

Valga linnas kv 130, 131 „Pihlaka" krundijaotuskava ja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pihlaka tn 17 krundi osas. (OE 1-4/24)

planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla

majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

8.

Valga valla 2020.aasta lisaeelarve.

(ME 1-4/5)  2.lugemine, kinnitamine.

 

vallavanem Margus Lepik

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

revisjonikomisjoni esimees Ivar Unt

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

9.

Tsirguliina Kooli ja Tsirguliina Lasteaed „Õnnelind" ümberkorraldamine.

(OE 1-4/21)     

asevallavanem Kalmer Sarv            

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

 

10.

Valga-Valka Maks&Moorits korvpallimeeskonna toetamine.

(OE 1-4/26)

volikogu liige Ivar Unt

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

11.

Valga valla valimiskomisjoni moodustamine. (OE 1-4/23)

vallasekretär Diana Asi

 

12.

Vallavanema informatsioon.

vallavanem Margus Lepik