UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu istung toimub 30. augustil Valga raudteejaamas

Valga Vallavolikogu I koosseisu korraline istung (järjekorras 21) toimub reedel 30.augustil 2019 algusega kell 13.00 Valga raudteejaamas. 

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõjude strateegilise

hindamise algatamata jätmine.

(OE 1-4/57)

planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

2.

Isikliku kasutusõiguse seadmine ja

avalikuks kasutuseks määramine.

(OE 1-4/58)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

3.

Projekti omafinantseeringu garanteerimine. (OE 1-4/59)

 

asevallavanem Kalmer Sarv

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

4.

Loa andmine projektis osalemiseks ja

projekti omafinantseeringu garanteerimine. (OE 1-4/60)

sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

5.

Arupärimisele vastamine: volikogu liikme Kaupo Kutsari vallavanem Margus Lepikule. (Valga Haigla, Kurepesa remondi ja kiirabibrigaadi kolimise teemadel)

vallavanem Margus Lepik

 

6.

Muud küsimused ja informatsioon.

6.1 eelarve omalaekumiste kasutamisest II kvartalis 2019;

6.2 olulisematest tulemustest ja tegevustest vallas juuni-august 2019.

6.1 finantsjuht Kaie Karist

6.2 vallavanem Margus Lepik

 

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad Enno Kase, Jüri Konrad, Viktor Mägi ja Kalmer Sarv, vallavalitsuse liikmed Arno Uprus ja Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, kommunikatsioonijuht Põim Kama, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla, finantsjuht Kaie Karist.