UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Vallavalitsus pakub tööd haridusspetsialistile

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusspetsialisti ametikohale

Valdkond:
 • haridus: huviharidus, muu haridustöö
Ametiülesanded:
 
Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on valla haridusvaldkonna ja haridusasutuste töö koordineerimine (täpsemad ülesanded on välja toodud ametijuhendis).
 
Kandidaadilt ootame:
 • madalaim nõutav haridustase: bakalaureusekraad;
 • töökogemust hariduse valdkonnas, kasuks tuleb juhtimiskogemus;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskust;
 • teadmised omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmist;
 • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
 • head suulist ja kirjalikku eneseväljendamise oskust, pingetaluvust, kohusetundlikkust, otsustusvõimet.
Omalt poolt pakume:
 • vastutusrikast, huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • võimalust panustada omavalitsuse arengusse;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • ametipalka 1350 eurot kuus, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust ametiülesannete täitmisel.
Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Täistööaeg. Tähtajatu töö.
 
Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada digiallkirjastatult 2. veebruariks 2021 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee või Valga Vallavalitsuse aadressil Puiestee 8, Valga  68203. Märgusõna „Haridusspetsialisti konkurss".
 
Lisainfo tööpakkumise kohta: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee.