EELINFO

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 24. nädala (14.-20.06.2021) eelinfo

Esmaspäev, 14. juuni

- kell 09.00 inforing MS Teamsi keskkonnas, osalevad vallavalitsuse liikmed ja teenistuste juhid;

- kell 11.30 Pedeli I ja II paisjärve puhastamise projekteerimiskoosolek. Osalevad keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann, ehitusspetsialist Kairid Leks, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, asevallavanem Enno Kase ning AS Kobras esindajad;

- kell 12 juuniküüditamise mälestusüritus Valgas Säde pargis. Vallavanem Monika Rogenbaum ja asevallavanem Enno Kase Memento esindajana asetavad mälestuspärja juuniküüditamise ohvritele;

- kell 13.00 vallavalitsuse erakorraline istung, päevakord: https://www.valga.ee/istungite-päevakorrad;

- kell 15.00 vallavanem Monika Rogenbaum ja vallavalitsuse spetsialistid kohtuvad Sooru küla eestvedajatega;

- kell 15.00 asevallavanem Enno Kase kohtub Töötukassa Valgamaa osakonna esindajatega;

- kell 18.00 vallavanem Monika Rogenbaum kohtub Lüllemäe ja Karula piirkonna elanikega.

Teisipäev, 15. juuni

Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus Tartu Vanemuise kontsertmajas, osalevad  kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam ja sotsiaalpedagoog Maila Sarap ning sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre ja lastekaitsespetsialist Maire Baumverk.

Projekti „GoSmart & Excel BSR" raames toimub koos projekti koostööpartnerite Tartu Linnavalitsuse, Töötukassa ja kohalike ettevõtetega õppereis Ääsmäele, ettevõtetesse Balsnack International Holding AS ja Kadarbiku Köögivili OÜ. Osalevad Laura Gredzens, Kairid Leks, Teemar Hiir ja Elisabeth Tõnisson.

- kell 11.00 Valga valla üldplaneeringu KSH koosolek MS teamsi vahendusel. Osalevad keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann, planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla ja Alkranel OÜ esindajada;

- kell 12.00 vallavolikogu korrakaitsekomisjoni ning arengu- ja majanduskomisjoni ühine koosolek, osalevad komisjonide liikmed ning asevallavanem Enno Kase, volikogu liige Siiri Reiljan;

- kell 13.00 kohtumine: Valga Gümnaasiumi direktor, vallavalitsuse liikmed, vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos. Kohtumise eesmärgiks on võimaluste leidmine Valga Gümnaasiumi õpilastele üüripindade pakkumiseks J. Kuperjanovi tn 12;

- kell 15.00 kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolek, osalevad komisjoni liikmed ja asevallavanem Meeli Tuubel.

Kolmapäev, 16. juuni

Vallavanem Monika Rogenbaum ja vallavalitsuse spetsialistid kohtuvad Valgamaa Arenguagentuuriga turismialase koostöö edendamise eesmärgil.

Sotsiaaltöö teenistuse spetsialistid osalevad Euroopa Regioonide Komitee veebiseminaril: Migratsioon Euroopa Liidus: valitsemistasandite koostöö kui edukate lahenduste alus.

Sotsiaaltöö teenistuse spetsialistid osalevad Puuetega Inimeste organisatsioonide ja omavalitsuste koostööseminaril: omavalitsuste spetsialistide kompetentsi kasvatamine.

Sotsiaaltöö teenistus osaleb Tartu Aparaaditehases: tervisedendus Kagu-Eestis.

- kell 9.00 vallavalitsuse korraline istung, päevakord: https://www.valga.ee/istungite-päevakorrad;

- kell 11.00 Tervise Arengu Instituudi ja Kagu-Eesti kohalikke omavalitsuste arutelu. Tutvustatakse teenusedisaini meetodil loodud sekkumisi Põlva ja Rõuge vallas. Osaleb asevallavanem Meeli Tuubel;

- kell 16.00 vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek, osalevad komisjoni liikmed ning asevallavanem Meeli Tuubel ja Valga Muusikakooli direktor Tiia Parmo.

Neljapäev, 17. juuni

Kultuuri- ja haridusteenistuse spetsialistid tutvuvad Mustvee vallavalitsuse spetsialistide ja tugiteenuste keskuse töökorraldusega.

- kell 14.00 vallavolikogu rahanduskomisjoni koosolek, osalevad komisjoni liikmed ning asevallavanem Meeli Tuubel ja volikogu liige Siiri Reiljan;

- kell 15.00 vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek, osalevad komisjoni liikmed, vallavanem Monika Rogenbaum ja rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat.

Reede, 18. juuni

Vallavanem Monika Rogenbaum osaleb Hargla küla esinduse koosseisus aasta küla suurpäeval Tallinnas.

Puhkused/personaliinfo:

02.-16.06.2021 vallavara- ja vallahooldusteenistuse juhataja Kalev Niit puhkusel, asendab liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein;

14.-25.06.2021 perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller puhkusel, asendab rahvastikutoimingute spetsialist Piret Villemson;

14.-18.06.2021 eestkostespetsialist Anne Kalme puhkusel, asendab puuetega inimeste spetsialist Kristi Tsarjov;

14.-29.06.2021 puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi puhkusel, asendab puuetega inimeste spetsialist Kristi Tsarjov;

15.-25.06.2021 meediaspetsialist Lea Margus puhkusel, asendab kommunikatsioonijuht Kuido Merits;

07.-20.06.2021  maakorralduse spetsialist Mario Pinka puhkusel, asendab planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;

16.-26.06.2021 ehitusspetsialist Kairid Leks puhkusel, asendab ehitusjärelvalve spetsialist Iivika Voode.

Sündmused Valga vallas:

16. juuni kell 12 Lüllemäe Kultuurimajas kollaažkujundus angoobiga, juhendab Hele Mall Maask Räpinast. Osaluspanus 10 €. Kohtade arv piiratud. Registreerumine enekaas@gmail.com

16. juunil kell 12-20 ajaloofestival „Tähelepanu! 1991! Start!"

  • kell 12-13 muuseumitund „Kas mäletad, kuidas…" Valga Muuseumis
  • kell 14-15 meenutusi Rahvarinde loomisest Valgas koos rännakuga „Säde" hotellis
  • kell 17-18 meenutusi Rahvarinde loomisest Valgas koos rännakuga „Säde" hotellis
  • kell 18-20 veebiviktoriin „Täna 30 aastat tagasi"

17. juunil kell 16 Valga Muuseumis ettekanne „Valga Eesti Karskusselts 130"

17.-20. juuni Balti Meistrivõistlused maanteerattasõidus 2021:

  • Eesti Meistrivõistlused maanteesõidus ja eraldistardis
  • Läti ja Leedu Meistrivõistlused grupisõidus

Võistluskeskused asuvad:

  • 17. juunil Lüllemäe kooli läheduses
  • 19.-20. juunil Valga keskväljakul

Täpsem võistluse kava ja liikluskorralduse info: https://www.facebook.com/events/289791112856492?event_time_id=289791112856492&ref=newsfeed

19. juunil kell 12 Valga Muuseumis ettekanne „Salapiiritusevedu Läänemerel enne Teist maailmasõda. Piiritusekuningaist, emalaevadest ja keeluseadusest"

19. juunil kell 20 Õru puhkealal jaanituli ansambliga PS TROIKA.

Näitused:

Valga Muuseumis:

2. - 27. juuni näitus „Valga linn vanadel kaartidel"

4. - 27. juuni näitus „Raudteemajade saatus"

10. - 24. juuni „Tähelepanu! 1991! Start!"

29. juuni - 25. juuli „Teatripäeva gala maskid ja kostüümid"

29. juuni - 25. juuli „Teatri garderoob"

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses:

11. juuni - 31.juuli loomeinimeste ühisnäitus.