EELINFO

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 8. nädala ( 18.-24.02.2019) eelinfo

10.01-28.02 näitus "Tööstusehitised Eestis ehk TEE"  Valga kultuuri-ja huvialakeskuses
07.01-28.02 näitus „Paju lahing-100" Valga Keskraamatukogu teenindussaalis
24.01-28.02 Kai Tiisläri fotonäitus "Killukesi Ungarist" Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis
09.02-01.03 näitus „Eesti Punane Rist 100" Valga muuseumis

Esmaspäev, 18. veebruar
- kell 9
   infotund nõupidamisruumis. Osalevad  asevallavanemad, teenistuste juhid, piirkondlike teeninduskeskuste sekretärid. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
- kell 10.30  vallavalitsuse erakorraline istung nõupidamisruumis. Osalevad vallavalitsuse liikmed ja kutsutud spetsialistid
 

Teisipäev, 19. veebruar
- kell 10
Vabaduse 13 ja E. Enno 15 projekteerimiskoosolek. Osalevad arhitekt Jiri Tintera ja vallavalitsuse spetsialistid
- kell 10 jaoskonnakomisjoni liikme koolitus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Osalevad Anastasija  Kikkas, Pille Meriroos, Lenna Hingla, Andres Saarep, Janek Rennu, Evi Veerme, Terje Puudersell, Ülle Karvak, Margus Viks, Kaja Tättar, Mati Kikkas
- kell 17.30 Valgamaa Partnerluskogu ning Otepää ja Valga vallavalitsuse ühisprojekti „Kogukondade võrgustiku arendamine" raames Valga valla kogukonnaeestvedajate kohtumine Sooru Rahvamajas. Osalevad asevallavanem Viktor Mägi ja kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru

19.02 Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek Tallinnas. Osaleb vallavanem  Margus Lepik
19.02 Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt korraldatav keskkonnaprogrammi taotlusvooru infopäev Tartus. Osaleb keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann

Kolmapäev, 20.veebruar
- kell 9
Valga vallavalitsuse istung nõupidamisruumis. Osalevad vallavalitsuse liikmed ja kutsutud spetsialistid
- kell 11 raadio RuutFM saates „Valgalase pooltund" esineb  jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, kes räägib Riigikogu valimistega seonduvatel teemadel (jaoskonnakomisjonide asukohad, koosseis, eelvalimised jne)
- kell 13 Valga väärikate ülikool Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, meediaspetsialist Sirje Lemmik
- kell 13 lumelinna ehitamine keskväljakul. Osaleb spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Kikkas

Neljapäev, 21. Veebruar
- kell 10 toimub  nõupidamisruumis kohtumine kahe sotsiaalvaldkonna MTÜ esindaja ja sotsiaalkomisjoni liikmetega planeeritavate sotsiaalteenuste osutamise ja tegevustoetuse teemal
- kell 13 isamaaliste luuletuste lugemise konkurss 5.-7.klassi õpilastele Valga Keskraamatukogu lasteosakonnas . Osaleb meediaspetsialist Sirje Lemmik
- kell 18 Valga Gümnaasiumi hoolekogu. Osaleb vallavanem Margus Lepik   
- kell 19 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus Tsirguliina Rahvamajas.  Sõna võtavad  Valga Vallavolikogu esimees Külliki Siilak ja Tsirguliina Kooli direktor Heikki Järlik. Esinevad Tsirguliina Kooli õpilased,  lasteaia lapsed ja rahvamaja taidlejad

Reede, 22. veebruar
- kell 12.30 Eesti Vabariigi 101.aastapäevale pühendatud aktus Valga Gümnaasiumis. Osaleb vallavanem Margus Lepik   
- kell 14 Elmar Kitse ja Artur Lokki maalide avamine Lüllemäe koolis
- kell 16 Tagula raamatukogus muinasjututund
- kell 19 Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud  Valga valla pidulik kontsert-aktus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Vastuvõtul antakse üle maakonna teenetemärk ning „Valga aastaring" auhinnad (kutsetega)

Laupäev, 23. veebruar
- kell 11
Valga Keskraamatukogus laste tund „Tahan teada ja osata". Oodatud lapsed vanuses 5-7 aastat
- kell 14 Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale pühendatud kontsert -aktus Hargla Maakultuurimajas. Pidupäeva kõne Valga vallavanem Margus Lepikult. Esineb ansambel  „Mehed mandrilt" Tartumaalt

Pühapäev, 24. veebruar
- kell 10.30
tervitused ja pärgade asetamine Lüllemäe Vabadussamba jalamile
- kell 11 Karula Maarja kirikus Lüllemäel kontsert-jumalateenistus armulauaga. Laulavad ansambel „Decorus Musicus" Türilt ja kohalik kirikukoor, teenib Enno Tanilas ja jutlustab õpetaja Andres Tšumakov
- kell 12.30 Valga Vabadussõja ausamba juures mälestustseremoonia ja pärgade asetamine
- kell 13 perepäev SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil

Puhkused:
18.-23.02
Õru piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Eda Kabrits  viibib õppepuhkusel