« Tagasi

Vabariigi valitsus kiitis 6.aprilli istungil heaks ettepaneku pikendada koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid 9. maist 16. maini.

Vabariigi Valitsus andis COVID-19 teemal uue korralduse, millega pikendatakse 9. maini 2021. a kehtestatud piiranguid ja meetmeid kuni 16. maini 2021. a.

Piirangute ja meetmete jätkamine on tõhus ning proportsionaalne meede inimeste elu ja tervise ning rahvatervise ja tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks.

Kuni 9. maini 2021.a kehtivad liikumisvabaduse piirangud, millega on piiratud täiendavalt sise-ja välistingimustes sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täienduskoolitust ja täiendõpet. Samuti on piiratud spordivõistluste ning spordi-ja liikumisürituste läbiviimist.

Kehtib põhimõte, et isikud ei või viibida ja liikuda avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates, välja arvatud korralduses sätestatud erandite korral (nt isiklik hügieen). Statsionaarse istekohaga ja statsionaarse istekohata avalikud koosolekud, avalikud üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid ning meelelahutusteenuse osutamine sisetingimustes ei ole lubatud. Välistingimustes on nimetatud tegevused lubatud, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks suurem kui 10 isikut rühmas, ning osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 150 isikut ning kui nimetatud kohtades ei viibita ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00.

Toitlustusettevõtted võivad klientidele toitu üksnes kaasa müüa, kuid välistingimustes on võimalik toitlustust pakkuda. Kehtestatud on piirangud ja meetmed kauplemisele ja teenuse osutamisele. Korraldusega pikendatakse ülalnimetatud piiranguid ja meetmeid kuni 16.maini 2021. a üle kogu Eesti.

Nakatumiskordaja on kõikides regioonides kasvanud. Haigestumise languskiiruson pidurdumas ja lähiajal võib oodata haigestumise stabiliseerumist ning väikest kasvu. Pärnumaal ja Tartumaal on nakatumiskordaja selgelt kasvutrendis. Haigestumuse kasvu on täheldatud Pärnumaal 11%, Tartumaal 6% ning Valgamaal 20%. Võib oodata, et piirangute leevendamisega kasvab haigestumus veelgika teistes maakondades.Kuna nakatumisnäitajaon piirangutemõjul viimase kahe kuuga arvestatavalt langenud, on inimeste ohutaju Eestis selgelt vähenenud. Arvestades piirangute leevenemist, inimesteohutaju vähenemist ja riskikäitumise suurenemist,on tõenäoline, et reproduktsiooni alusarv R kasvab üle ühe(üldjuhul avaldub leevenduste mõju 2-3 nädalat pärast muudatusi)