UUDISED JA TEATED

« Tagasi

KREDEX avas kodutoetuse taotlusvooru lasterikastele peredele

Kodutoetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi ja on mõeldud peredele, kelle omanduses ei ole eluruumi või kelle omanduses olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele.

Need pered saavad toetuse abil omale kodu ehitada (sealhulgas laiendada, ümber ehitada, renoveerida, muuta, rajada ja asendada ehitise kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi) või osta.

Teenus sobib, kui:

  • peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (k.a.);
  • 2020. aastal saadud maksustatav tulu leibkonna liikme kohta kuus oli kuni 355 eurot;
  • leibkonna omandis ei ole rohkem kui üks eluruum;
  • eluruumi omanikust taotlejal ei ole jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks;
  • vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg ületab taotleja ja toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega (vähemalt kolm aastat);
  • taotleja ei ole varem saanud kodutoetust rohkem kui ühe korra.

Taotlusvoor on avatud 12.04.2021-31.05.2021.

Täpsem info toetuse kohta ja kontaktid: www.kredex.ee/et/kodutoetus

Küsimusi, toetuse taotlemiseks ja väljamaksmiseks vajalikke dokumente oodatakse aadressile toetused@kredex.ee.