Käimasolevad hanked

Valga vallas kehtib uus hankekord, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset hankekorda: Valga valla hankekord. Valga vallas läbiviidavad riigihanked leiab Riigihangete registrist.

Käimasolevad hanked

Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine Valga linnas. Lisa 1. 

Valga valla tänavate remont

Kungla 12 Valga hoone rekonstrueerimine

Puitpõrandate renoveerimine lasteaias Buratino

Lastaed Walkole mänguväljaku kiikede soetamine

Lasteaed Walko esise kõnnitee renoveerimine

Valga/Valka kaksiklinna ühise linnaruumi ehitamine

Puiestee 8 büroohoone projekteerimine. Lisa 1. Olemasolev olukord.

Teostatud hanked

Valga valla teeäärte ja rohumaade niitmine 2019

Pakkumiskutse "E-õppe infokonsultandi teenuse ost" projekti "Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse II" raames

Valga valla sõidukite kasutusrent

Valga muusikakoolihoone Kesk 22 projekteerimine

Omanikujärelvalve teenuse ost

Valga linna ujula laiendamine ja veekeskuse projekteerimine

Valga valla infolehe Valga Teataja materjalide tõlkimine eesti keelest vene keelde

Valga linnas J. Kuperjanovi tn 12 hoone rekonstrueerimine

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Ramsi vesiveski (mälestis) kehandi konserveerimisprojekti koostamine

Lasteaed Walko rekonstrueerimine

Koikküla kuivati, Metsa tn 28 hoonete ja Vilaski raketišahtide lammutamine ja korrastamine

Pakkumiskutse "Valga  Vallavalitsuse arhiivi korrastamine"

Hanketeade "Puuhooldustööd Säde pargis"

Pakkumiskutse eluruumi Valga vald, Valga linn, Pärna pst 4-32 renoveerimiseks

Pakkumiskutse "Projektijuhtimise teenuse ost"

Tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste arendamine Valga vallas

Kommunaaltraktori kapitalirent

Õru kergliiklustee projekteerimine

Valga-Valka ühise turismiinfosüsteemi väljaarendamineLisa 1. Lisa 2. 

Valga ujula laienduse ruumiprogrammi eskiislahenduse koostamine Lisa 1

Hargla kõrtsihoone (mälestis) restaureerimisprojekti koostamine

Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine

Valga Vallavalitsuse arhiiviruumi liikuvate riiulite ost ja paigaldus Lisa 1

Õru piirkonna talihoolduse hange Lisa 6

Taheva piirkonna talihoolduse hange Lisa 6 ja Lisa 7

Tõlliste piirkonna talihoolduse hange Lisa 6

Varjualuse ehitamine Tsirguliina kooli juurde

Valga linna jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine

Vahtra-Pikk tnv ristmiku rekonstrueerimine ja Vahtra tnv pikenduse ehitamine kuni Karja tänavani

Toogipalu kalmistu ühendusteede ja -radade ehitamine

Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine aadressil Pikk 2a, Valga

Valgamaa Puuetega Inimeste Koja hoone drenaaži ja sademevee ehitustööd

Valga lasteaed „Walko" rekonstrueerimine

Lüllemäe kooli võimla rekonstrueerimine 

Tsirguliina mänguväljak

Tsirguliina keskkooli spordiruumi laiendamine

Valga vallametsa ümarpuidu väljavedu tähtajaga üks aasta (lisa väljaveokauguste tabel)

Valga Põhikooli osaline rekonstrueerimine ja laiendamine

Valga linnas asuvate vanade garaažide ja kuuride lammutamine

Laen Valga valla 2018. aasta eelarve investeeringute finantseerimiseks

Ehitusprojektide ekspertiisi tellimine

Valga valla tänavate remont 2018. a.

Valga lasteaed Buratino ehitusprojekti koostamine hoonete energiatõhusamaks muutmiseks

Lüllemäe mänguväljaku ehitamine

Elektrienergia ostmine

Karula piirkonna teede lumetõrje 2018 ja 2019

Laen summas 400 000 eurot Lüllemäe keskuse hoone rekonstrueerimiseks

Hargla külaplatsile matkajatele puhkekoha rajamine

Hargla külaplatsi edasiarendamine

Välijõusaali seadmete paigaldamine Laatresse, Sooru ja Tsirguliina

Kooli 2a fassaadi soojustamine

Õru korterelamute katuste renoveerimise projekteerimine ja ehituse peatöövõtt

Lüllemäe keskuse hoone rekonstrueerimine