Vallametsast küttepuude varumine

Ühel perekonnal või ühist majapidamist omavatel isikutel on võimalik ühe kütteperioodi tarbeks varuda ise vallametsast kuni 10tm küttepuid. Küttepuid osta sooviv isik peab olema kantud Valga valla elanike registrisse.

Müüdava materjali hind kujuneb välja avalduse esitamise kuupäeval puiduturul valitseva vastava sortimendi keskmise turuhinna ja ülestöötamise hinna ning keskmise väljavedamise hinna vahe arvutamise teel. Puidu hinna kujunemisel järgitakse puu liikidest ja sortimendist alljärgnevalt:

  1. lehtpuud (paju, lepp, haab, kask, pihlakas, toomingas)
  2. metsakuiv okaspuu (kuusk, mänd)        
  3. kahjustatud või elujõuetu toores okaspuu (kuusk, mänd)

Küttepuude soetamiseks tuleb esitada vastav avaldus Valga Vallavalitsuse metsandusspetsialistile.

Lae alla avalduse vorm.

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Metsandusspetsialist

Ainar Pikk

5389 3937

ainar.pikk@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-16.00
Kabinet 303