Käimasolevad hanked

Valga vallas kehtib uus hankekord, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.

Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset hankekorda: Valga valla hankekord

Käimasolevad hanked

Valgamaa Puuetega Inimeste Koja hoone drenaaži ja sademevee ehitustööd

Tsirguliina keskkooli spordiruumi laiendamine

Tsirguliina mänguväljak

Valga vallametsa ümarpuidu väljavedu tähtajaga üks aasta (lisa väljaveokauguste tabel)

Valga Põhikooli osaline rekonstrueerimine ja laiendamine

Valga lasteaed „Walko" rekonstrueerimine

Teostatud hanked

Lüllemäe kooli võimla rekonstrueerimine 

Valga linnas asuvate vanade garaažide ja kuuride lammutamine