Puudega lapse hooldajatoetus

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse puudega last kasvatavale isikule, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu. Puudega lapse hooldamise eest ei määrata hooldajatoetust, kui:

  • puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
  • puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud avalike teenuste (kool või koolieelne õppeasutus) või nende kohandamise, sotsiaalteenuste või muude meetmete kaudu.

Puudega lapse hooldajatoetuse suurus on 50 eurot kuus alates 01.05.2018. Vaata täpsemalt Valga Vallavolikogu 06.04.2018 määrust nr 27 (viide https://www.riigiteataja.ee/akt/414042018001)

 

Laste hoolekande spetsialist

Jaana Kala

578 07206

jaana.kala@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
R 09.00-12.00
Kabinet 102