Riigihangete komisjon

Riigihangete (sh lihtmenetlusega hangete) korraldamine Valga vallas.

 

Komisjoni koosseis:

Esimees jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
Aseesimees ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre
Liige vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus
Liige rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp
Liige asevallavanem Viktor Mägi
Liige Valga vallavolikogu poolt määratud esindaja