EELINFO

« Назад

Valga Vallavalitsuse 37. nädala eelinfo (10.09 - 16.09.2018)

22.08 -16.09 näitus  „Nii suur mutt, et teist sellist pole varem nähtud" Brivibas galerijas, Vabaduse 14, Valgas
24.08-31.10 näitus „Pärimuslikud paigad Tsirguliinas" Tsirguliina raamatukogus
11.09 -26.10 Margus Bambergi isikunäitus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses
04.-29.09 näitused „Vabadus 21. sajandil" ja „100 teraviljapeenart" Valga muuseumis

Esmaspäev, 10. september
- kell 9
vallavalitsuse infotund nõupidamisruumis. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanemad, teenistuste juhid ja piirkondlike teeninduskeskuste sekretärid. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik.
- kell 10 toimub kohaliku omaalgatuse programmi infopäev Valgas aadressil Kesk 12. Osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru.
- kell 11  toimub Valgas, Kesk 12, 2. korruse saalis Valgamaa kultuuritöötajate nõupidamine. Päevakorras Valgamaa Omavalitsuste Liidu  kultuurikalender 2019 ja ühisüritused, õppepäevad, laulu- ja tantsupeo tuleteekond Valgamaal 14.-16. juuni 2018. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja kultuurispetsialist Merce Mäe.
- kell 13  toimub Valgas, Kesk 12 Valgamaa kultuurialane koostöönõupidamine omavalitsuste esindajatele. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv
- kell 17 kooliaasta avaaktus Valga muusikakoolis (mudilasring ja ettevalmistusklass). 
- kell 19 Voorimehe pubis 20. Valga Bridžikunn 2018 II voor
- kell 19 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Margus Bambergi isikunäituse avamine.
   

Teisipäev, 11. september
- kell 13
Eesti linnade/ valdade liidu juhatus ja volikogu Tallinnas. Osaleb vallavanem Margus Lepik
- kell 13.30 Säde aiapeo kokkuvõtete tegemine Valga muuseumis. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv
- kell 17 huvihariduse mess Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Osalevad vallavalitsuse spetsialistid

11.09 koolitus „Töö lapse ja perega" Tallinnas. Osaleb Tõlliste piirkonna lastekaitsespetsialist Maire Baumverk

 Kolmapäev, 12. september
- kell 9.30
Valga keskstaadionihoone ja võimla muudetud eskiisi tutvustamine nõupidamisruumis. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik ja  vallavalitsuse  spetsialistid
- kell 11 raadio Ruut FM saade „Valgalase pooltund". Valga valla arengukavast ja -strateegiast räägib vallavanem Margus Lepik
- kell 13 Vabaduse 13 koolihoone klasside tehniline varustuse teemaline nõupidamine nõupidamisruumis. Osalevad vallavalitsuse spetsialistid
- kell 15 SA Taheva Sanatooriumi nõukogu koosolek. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak ja asevallavanem Jüri Konrad
 

12.09 toimub Tallinnas Euroopa Komisjoni Eesti esinduses seminar „Olukorrast Euroopa Liidus". Osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru.

Neljapäev, 13. september
- kell 16
Taheva piirkonna külade arengukava koostamise seminar Hargla Maakultuurimajas: arengukava protsessi tutvustus, piirkonna visiooni, võtmevaldkondade ja eesmärkide sõnastamine. Osaleb asevallavanem Viktor Mägi

13.-14.09  koolitus „Kohalike omavalitsuse sotsiaaltöötajatele: õigusalase teadlikkuse tõstmine" Tartus. Osalevad sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp ja eestkostespetsialist Anne Kalme
13.09 koolitus „Kuidas ajakohastada organisatsiooni juhendeid ja kordi uue andmekaitsemääruse jõustumisest?"Tallinnas. Osalevad juhtivsekretär Liina Pettai, Õru teeninduskeskuse sekretär Maarika Kets ja Tõlliste teeninduskeskuse sekretär Eve Eiseni
13.09 EV 100 tänuüritus Tallinnas. Osalevad vallavalitsuse esindajad

Reede, 14. september
- kell 9
Valga-Valka arutelu (turundus ja projekt). Osalevad vallavanem Margus Lepik ja vallavalitsuse spetsialistid
- kell 10 vallavara komisjon nõupidamisruumis. Osalevad komisjoni liikmed
- kell 14 Valga Keskraamatukogu lasteosakonnas meisterdamisring algklasside õpilastele
- kell 15 XXI Valga/Valka rahvajooksu lastejooksude start rannavalve maja eest. Lastejooksudes võistlevad Valga ja Valka linna koolide 3.- 6.klasside tüdrukud ja poisid. Kokku toimub 8 laste-jooksu.
- kell 18 Pedeli Virgestusalal XXI Valga/Valka rahvajooks ja kepikõnd. Start ja finiš Rannavalve maja esisel  territooriumil. Põhijooksu ja kepikõnni distantsi pikkus on 4,5km. Joostakse mööda kergliiklusteed , Valka suundutakse Tartu mnt. silla juurest ja tagasi Valgasse Riia mnt. 2. piiripunkti juurest, edasi mööda kergliiklusteed.
Info: www.valgamaasl.ee

14.09 Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi infopäev Tartus. Infopäeval tutvustatakse vabatahtlike kaasamist, praktika- ja töövõimalusi ning kohaliku tasandi noortealgatuste rahastamist. Osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru

Laupäev, 15. september
- kell 10 Maailmakoristuspäev Valgas. Üheskoos puhastatakse prügist Kapstamõisa piirkond (Oru tänava lõpp). Oodatakse Valga linna elanikke koristupäevaga ühinema. Koristustalgud algavad kogunemisega Oru tänava lõpus

Pühapäev, 16. september
- kell 11 Õru disc-golfi medalisarja V etapp. Info Kaire Kuvvas +372 5648 5798

Puhkused:
31.08- 12.09 liiklus- ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa viibib puhkusel, asendab vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus
01.-28.09 Karula Hooldemaja juhataja Sirje Tann viibib puhkusel
12.-26.09 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht viibib puhkusel, asendab kultuuri- ja haridustööjuht Kaja Sisask
03.-15.09 raamatupidaja Kaire Kuvvas viibib puhkusel, asendab raamatupidaja Eve Kõlves
12.-13.09 heakorra spetsialist Marju Kants viibib puhkusel

 Lisainfo:
Sirje Lemmik
Valga Vallavalitsus
meediaspetsialist
GSM: +372 5663 2504
sirje.lemmik@valga.ee
www.valga.ee