« Назад

Räägi kaasa Vabaduse tänava ruumilise lahenduse osas!

Vallavalitsus on kujundamas Vabaduse tänava tulevikuvisiooni ja kutsub vallaelanikke kaasa rääkima ning arvamust avaldama selle Valga linnale nii olulise tänava osas. Avalik arutelu toimub esmaspäeval, 13. septembril Priimetsa kooli õuel.

„Oleme otsimas Vabaduse tänavale uut ruumilist lahendust. Vabaduse tänav on peamine Valga linna äritänav, kus asub hulgaliselt väikeseid poode, kohvikuid ja muid teenuseid. Kuid praegune tänavaruumi lahendus neid piisavalt ei toeta. Lai sõidutee soodustab kihutamist ning suured kiirused tekitavad müra ja tolmu. Müra ja tolm koos kitsaste kõnniteedega ja puuduva haljastusega ei kutsu paraku inimesi tänavat kõndimiseks kasutama," tõdeb vallaarhitekt Jiri Tintera, kelle hinnangul kannatavad tänava puudulike kõndimis- ja parkimisvõimaluste tõttu ka sealsed ärid ja ettevõtted.

Selleks, et Vabaduse tänavale tähelepanu pöörata, sai suveperioodil korraldatud ruumieksperiment. Ajutiselt sai kitsendatud sõiduteid ja paigaldatud haljastus koos istumisvõimalustega. „Soovisime katsetada, kuidas ümberjagatud ruum toimib, kuidas inimesed sellesse suhtuvad ning kas ümberkorraldused tekitavad liikluskaose," selgitab Tintera, kes on ühtlasi ruumieksperimendi üks eestvedaja lisades, et soov on tulevikus muuta Vabaduse tänav Valga elanike ja külastajate meelispaigaks, kust on võimalik läbi sõita nii jalgratta kui ka autoga, sealjuures leida autole ka sobiv parkimiskoht. Sama oluline on, et tänaval oleks mugav jalutada, puude varjus istudes kohvi rüübata ning poode külastada. Sama vajalik on, et Vabaduse tänav pakuks ohutut kooliteed Priimetsa kooli õpilastele ning Valga muuseumile võimalust laieneda oma ekspositsiooniga hoonest väljapoole.

Jiri Tintera kinnitab, et enne talve eemaldatakse ruumieksperimendil kasutatud kujunduselemendid tänavalt.    

Nüüd on saabunud õige hetk järelduste tegemiseks - mis toimis ja mis mitte. Hea Valga linna ja valla elanik! Kui Sul on arvamus ruumieksperimendi õnnestumise, või ootusi Vabaduse tänava tulevikulahenduste osas, tule ja jaga neid meiega. Saame kokku esmaspäeval 13. septembril kell 17.00 Priimetsa kooli siseõues (Vabaduse tn 13). Paari tunni jooksul selgitame oma kavatsusi seoses Vabaduse tänavaga ning arutame, kuidas Vabaduse tänavat muuta. Urbanist ja endine Paide linnaarhitekt Elo Kiivet jagab valgalastega oma kogemusi elanike kaasamisel Paide linna keskväljaku ümberkujundamisel.

Uut visiooni Vabaduse tänavale otsime URBACT „Space4People" võrgustiku abil ja Elo Kiiveti loeng on Eesti Kootöökogu poolt korraldatud Kodukohakompassi näituse osa.