« Назад

Täienesid infosüsteemidesse sisselogimise võimalused

Valga vallas täienesid lasteaeda registreerimise ja taotluste esitamise infosüsteemi sisselogimise võimalused - alates sellest nädalast lisandus võimalus Valga vallas kasutusel olevatesse infosüsteemidesse ARNO ja SPOKU sisse logida ka SmartID abil.
 
ARNO kaudu saavad lapsevanemad esitada avaldusi lasteaiakoha saamiseks, lasteaiad omakorda pakkuda vabu kohti järjekorras ootavatele lastele ning pidada arvestust puudumiste ja toidukordade üle. Asevallavanem Meeli Tuubel sõnul on digitaalsete võimaluste kasutajamugavuse kõrval oluline ka andmete töötlemise automatiseerimine, mis võimaldab vähendada andmeid töötlevat tööjõudu. Plaanis on ka arenduse kasutuselevõtt, mis lihtsustavad lasteaiaarvete koostamist ja võimaldab arvete saatmist ning annab lapsevanemale parema ülevaate tasutud ja tasumata arvetest.
 
SPOKU abil saab omavalitsusele esitada digitaalselt erinevaid taotlusi, näiteks sünni-, ranitsa- ja matusetoetust, jäätmeveost vabastamise, raieloa, avaliku ürituse loa ja erinevate valdkondade mittetulundusühingute ja ürituste korraldamise toetusi.
 
Infosüsteemidesse saab siseneda Valga valla kodulehel olevate linkide abil.