« Назад

Täna toimuvast Valga Vallavolikogu I koosseisu 50. istungist

Valga Vallavolikogu I koosseisu 50. istung toimub täna, 27. augustil 2021, kell 16.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning Zoom keskkonnas.

Päevakorras on olulisemate punktidena Valga Muusikakooli arengukava 2021 – 2025 tutvustamine, Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve 2. lugemine ja kinnitamine, vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, vallavolikogu korrakaitsekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, vallavanema informatsioon jt. päevakorra punktid.

Vastavalt varasemale kokkuleppele on istungi jälgimiseks Zoom link avaldatud ka Valga valla veebilehel https://www.valga.ee/vol2021