« Назад

Omanda uus eriala Valgamaa Kutseõppekeskuses.

Valga Depoo koostöös Valga Kutseõppekeskusega on üheskoos loonud uue töökohapõhise eriala, milleks on raudteeveeremi lukksepp. Õpe hakkab toimuma vene keeles ja kestab ühe aasta. Raudteega seotud erialad on lähitulevikus väga perpektiivikad, kasvõi seoses Rail Balticu ehitusega. Valdkonna erinevaid spetsialiste vajatakse kõikides selle valdkonnaga seotud ettevõtetes.

Täna on Valga Kutseõppekeskus ainuke kutsekool, mis alustas taas õppe läbiviimist raudteevaldkonna õppekavade alusel. Kooli visioon on tehnoloogiliste oskuste ja teadmiste arendamine ning personaalne lähenemine, mis tagavad inimeste heaolu, ühiskonna sidususe, looduskeskkonna säilimise ja kultuuriruumi kestvuse. Kool pakub õppimisvõimalust erinevates valdkondades: tehnika, tootmine ja ehitus; tervis ja heaolu; teenindus. Lisaks erialadele on Valga Kutseõppekeskuses võimalus läbida erinevaid koolitusi, mille hulgas on nii autokool kui ka keeleõpe.

Töökohapõhine õpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes. Õpilased hakkavad õppima ka lisaks praktilistes raudteevaldkonna õppelaborites Daugavpilsi tehnikumis, Lätis. Ettevõte sõlmib õpilasega töölepingu ja õpingute ajal maksab ettevõte ka palka. Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel  kutsetunnistuse.

AS Valga Depoo ajalugu algab aastast 1895, kui Valga linnas avati Auruveduri Depoo. Tänaseks on AS Valga Depoo varustatud kaasaegsete seadmetega. Depoo põhiliseks eesmärgiks on pakkuda kõrgekvaliteedilist kaubavagunite remonti ning optimeeritud kulutusi vagunite omanikele. Valga Depoo on tööpakkuja, kus pakutakse tööd olenemata rahvusest ja keeleoskusest. Tööpäevad toimuvad esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel. Kolmapäev ja nädalavahetus on vabad, lisaks sellele pakutakse töökoha poolt ka pesemisvõimalust, ujumisvõimalust ja riietepesu. On võimalus õppimise kõrvalt erialast tööd teha ja palka saada, omandada praktilised oskused otse tööpostilt - Baltikumi ainsas Depoos, mis pakub vagunite remonti.

Kui soovid sellest võimalusest osa saada, siis loe rohkem VKOK koduleheküljelt https://www.vkok.ee/ ja võta esimesel võimalusel tööandjaga ühendust (helista telefonil 766 8280 E-R kl 8-12, 13-16.30).

Kutseõppega saab liituda 10-15 õpilast ja õppega alustatakse juba 4. oktoobril.