« Назад

Valga valla teisest lisaeelarvest toetatakse Priimetsa kooli spordihoonet, Pedeli puhkeala valgustust ja Valga muusikakooli kontsertklaverit

27. augustil toimunud vallavolikogu istungil toetati vallavalitsuse esitatud lisaeelarve eelnõud, millega suurenesid põhitegevuse tulud 366 148 euro ja investeerimistegevuse tulud 1 127 115 euro võrra. Põhitegevuse kuludeks suunati 279 876 eurot, põhivara soetuseks 1 090 918 eurot ning põhivara sihtfinantseerimiseks antakse 122 469 eurot.

Vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul kajastab lisaeelarve suures osas sihtsuunitlusega summade jaotust. „Kahtlemata on kõige olulisem laekumistest Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 800 000 eurot Priimetsa kooli spordihoone rajamiseks, mistõttu spordihoone rajamiseks vajaliku hanke kuulutame välja lähipäevil".

Lisaeelarves on kajastatud ka kolme olulise linnatänava – Lõuna, Metsa ja J. Kuperjanovi remondiks täiendavad vahendid summas 204 646 eurot. „Remont tänavatel käib ning loodame, et ajutised ebamugavused liiklejatele saavad kompenseeritud umbes kuu pärast, kui teetööd peaksid valmis olema" , ütles Rogenbaum.

Samuti lahendatakse lisaeelarvega Pedeli puhkeala neljanda paisjärve ümbruse valgustus, mille rajamiseks eraldatakse AS-ile Valga Vesi 50 820 eurot. Valgustuse rajamiseks hange on tehtud, reaalsed ehitustööd saavad tööd saavad peagi alata ja peaksid lõppema aasta lõpuks.

Vallavanema sõnul on eriti südantsoojendav teada anda, et Valga Muusikakool saab peagi oma õpilaste kasutusse kauaoodatud kontsertklaveri. Klaveri maksumuseks kujunes hankemenetluses ligi 76 000 eurot, kuna see instrument sai valitud igakülgselt muusikakooli soove ja vajadusi arvestades.

Lisaeelarvega suurendati ühtlasi reservfondi mahtu, et oleks võimalik katta tööde kallinemisest tingitud lisakulutusi ning lahendada põhieelarves planeerimata murekohad. Näiteks on tuli tähelepanu pöörata 2017. aastast pärinevale Valga Keskraamatukogu tuleohutusnõuete täitmise ettekirjutusele, mille eeldatav maksumus on ligi 30 000 eurot. Vallaeelarve mõttes suured kulutused tuleb teha ka Lüllemäele täiendava lasteaiarühma avamiseks, kus on vajalik remontida ja sisustada ruumid ning palgata täiendav personal.