UUDISED JA TEATED

« Назад

Valga Vallavalitsuse 05.11. istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 5. novembri 2019 istungil otsustati:

Kinnitada

 • Valga Lasteaed Buratino hoolekogu 2019/2020. õppeaasta kooseis järgnevalt:
 1. Triini Surri - Krõlli rühma esindaja;
 2. Kairid Leks - Sipsiku rühma esindaja;
 3. Enely Tirrand - Sajajalgse rühma esindaja;
 4. Timo Laks - Lepatriinu rühma esindaja;
 5. Tiina Tuhkanen-Kostrova - Pöialpoisi rühma esindaja;
 6. Eili Järve - Pipi rühma esindaja;
 7. Kersti Pariis-Pärnaku - Pöial-Liisi rühma esindaja;
 8. Helen Liba - Karu-Pätu rühma esindaja;
 9. Annemarie Gerassimov - Aabitsa-Mõmmi rühma esindaja/hoolekogu esimees;
 10. Pedagoogide esindaja - Tiiu Hain;
 11. Valga Vallavalitsuse esindaja - Kalmer Sarv.
 • Hargla Kooli hoolekogu 2019/2020. õppeaasta koosseis järgnevalt:
 1. Kalmer Sarv - vallavalitsuse määratud esindaja;
 2. Monika Rogenbaum - vallavolikogu poolt määratud esindaja;
 3. Siiri Mažorov - õpilasesinduse poolt määratud esindaja;
 4. Annika Rätsep - lasteaia laste vanemate esindaja;
 5. Sirle Ruotsi - kooli vanemate esindaja;
 6. Kertu Teemägi - kooli vanemate esindaja;
 7. Imbi Rattasepp - kooli vanemate esindaja;
 8. Kadi Kaljund - kooli vanemate esindaja;
 9. Evi Oherjus - kooli õppenõukogu esindaja;
 10. Hele Zilmer - lasteaia pedagoogide esindaja.
 • Tsirguliina Lasteaia Õnnelind hoolekogu 2019/2020. õppeaasta koosseis järgnevalt:
 1. Kristel Orula - Rõõmulindude rühma esindaja;
 2. Rutti Jaani - Pääsupoegade rühma esindaja;
 3. Keili Tahur - Lehekese rühma esindaja;
 4. Silvia Sirk - Värvukeste rühma esindaja;
 5. Katrin Kallis - pedagoogide esindaja;
 6. Ivi Tigane - Valga Vallavalitsuse esindaja.
 • Valga Lasteaia Walko hoolekogu 2019/2020. õppeaasta koosseis järgnevalt:
 1. Koit Tiit - Tupsu rühma esindaja;
 2. Meelis Saavel - Krõlli rühma esindaja;
 3. Irma Hobolainen - Rübliku rühma esindaja;
 4. Kerli Jaaksoo - Vääniku rühma esindaja;
 5. Kristi Lee - Päikesejänku rühma esindaja;
 6. Aare Mandel - Naerupalli rühma esindaja
 7. Karina Kutsebina - Cipollino rühma esindaja;
 8. Julianna Kleina - Tšeburaška rühma esindaja;
 9. Silja Kruusoja - Mõmmi rühma esindaja;
 10. Inga Lehes - pedagoogide esindaja;
 11. Ivi Tigane - Valga Vallavalitsuse esindaja.
 • Valga Lasteaed Pääsuke hoolekogu 2019/2020. õppeaasta koosseis järgnevalt:
 1. Svetlana Sopi - esimees, Liblikate rühma esindaja;
 2. Yelena Melnikova - aseesimees, Tähekeste rühma esindaja;
 3. Anastassija Šalina - Sipelgate rühma esindaja;
 4. Elisa Jaaniste - Piilude rühma esindaja;
 5. Natalja Libina - Lepatriinude rühma esindaja;
 6. Juliya Bojaristseva - Mesimummi rühma esindaja;
 7. Alisa Maltseva - pedagoogide esindaja;
 8. Ivi Tigane - Valga Vallavalitsuse esindaja.
 • Lüllemäe Põhikooli hoolekogu 2019/2020. õppeaasta koosseis järgnevalt:
 1. Kalle Kadakas - lastevanemate esindaja;
 2. Maigi Lepik - lastevanemate esindaja;
 3. Erle Sarv - vilistlaste esindaja;
 4. Mart Vanags - Kaagjärve lasteaiarühma lastevanemate esindaja;
 5. Triinu Rätsepp - Lüllemäe lasteaiarühmade lastevanemate esindaja;
 6. Ines Kulasalu - õppenõukogu esindaja lasteaiast;
 7. Liina Saksing - õppenõukogu esindaja koolist;
 8. Annabel Pormeister - õpilasesinduse esindaja;
 9. Vilju Arna - Valga Vallavolikogu esindaja.
 • Õru Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks järgnevalt:
 1. Kärt Kuvvas-Mekk - lasteaia lastevanemate esindaja;
 2. Erlend Jablonsk - lasteaia lastevanemate esindaja;
 3. Lea Kindsiko - lasteaia õpetajate esindaja;
 4. Aile Raudvassar - kooli lastevanemate esindaja;
 5. Jane Juus - kooli lastevanemate esindaja;
 6. Ekaterina Jurjeva - kooli lastevanemate esindaja;
 7. Helle Ritso - kooli õpetajate esindaja;
 8. Ants Tiisler - volikogu esindaja.

Tunnistada kehtetuks

 • Valga Vallavalitsuse 24. oktoobri 2018 korraldus nr 385 "Valga Lasteaed Buratino hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks."
 • Valga Vallavalitsuse 14. veebruari 2019. a korraldus nr 66 „Hargla Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine."
 • Valga Vallavalitsuse 21. novembri 2018. a korraldus nr 436 „Tsirguliina Lasteaia Õnnelind hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks".
 • Valga Vallavalitsuse 27. novembri 2018. a korraldus nr 442 „Valga Lasteaia Walko hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks".
 • Valga Vallavalitsuse 24. oktoobri 2018. a korraldus nr 384 „Valga Lasteaed Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks".
 • Valga Vallavalitsuse 21. novembri 2018. a korraldus nr 435 „Lüllemäe Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine."
 • Valga Vallavalitsuse 21. märtsi 2018 korraldus nr 136 „Õru Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine."
 • Valga Vallavalitsuse korralduse Valga Linnavalitsuse 20.11.2013 korralduse nr 346 punkt 2.

Anda otsustuskorras

 • MTÜ-le Stuudio Joy (äriregistrikood 80051773) tasuta üürile Valga raekoja I korruse saal Kesk tn 11.
 • OÜ-le Maderi (äriregistrikood 12071005) üürile Lüllemäe teeninduskeskuse hoones ruum nr 304, 308, 307 üldpinnaga 19,4 ruutmeetrit.

Võtta kinkena vastu

 • Eraisikult korteriomand Tiigi korter 7, Taheva küla, Valga vald (registriosa nr 1778240).
 • Eraisikult kinnistu Endla, Sooblase küla, Valga vald (registriosa nr 1443440).

Eraldada

 • Investeeringuteks munitsipaalvara teenistusele Laatre I ja Laatre II kalmistute inventariseerimiseks 19 200 eurot.
 • Valga keskväljaku fassaadi puhastuseks 200 eurot.
 • Lüllemäe Põhikooli elektripaigaldise mittevastavuse kõrvaldamiseks 2124 eurot.
 • Valga Muusikakooli aia ehituseks 1573 eurot.
 • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele 1 163 eurot hoone SBS katusekatte taastamiseks.
 • Hargla Koolile 2 962 eurot hoone katuse taastamiseks.
 • Tsirguliina Koolile 1 207 eurot evakuatsioonivalgustite, tuletõkkeuste automaatika ümberseadistamise ja tuleohutuspaigaldiste täiendavaks ehituseks.
 • Valga Saalihoki klubile toetuseks 825 eurot.
 • Huvihariduse ja huvitegevuse toetust 5 970 euro väärtuses eraisikutele.

Määrata Laanmetsa maaüksuse (katastritunnus 77901:003:1390, pindala 2,25 ha, 100% tootmismaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 1. Valga vald, Laanemetsa küla, Laanemetsa, 100% toomismaa;
 2. Valga vald, Laanemetsa küla, Päikese, 100% toomismaa;
 3. Valga vald, Laanemetsa küla, Sära, 100% toomismaa;
 4. Valga vald, Laanemetsa küla, Ere, 100% toomismaa;
 5. Valga vald, Laanemetsa küla, Staari, 100% toomismaa.

Muuta Valga Vallavalitsuse 19.06.2019 korralduse nr 256 „Hoonestusõiguse seadmine" punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:

 1. „2. Määrata hoonestusõiguse käigus moodustatav katastriüksus teenindusmaaks aadressiga: Valga maakond, Valga vald, Lusti küla, Saaremõisa, katastriüksuse sihtsotstarbega 100% elamumaa, ligikaudse pindalaga 3055 m2.

Suunata Valga Vallavolikogule otsustamiseks

 • Forpus OÜ-le (14807686) loa andmine Valga vallas alljärgneva kinnistu omandamiseks eraisikult:
 1. Valga vald, Tõlliste küla, Kääriku kinnistu (151440);
 2. Valga vald, Valtina küla, Ärnu kinnustu (1676240);
 3. Valga vald, Väheru küla, Ärmusaare kinnistu (809840)
 • Valga valla aleviku- ja külavanema statuut

Kehtestada

 • Valga Perekeskus Kurepesa teenuste hinnakiri.
 • Valga Muuseumi hinnakiri.
 • Huvitegevuse toetusfondi taotlusvooru perioodiks 05.11.2019-19.11.2019.

Vabastada Valgamaa Spordiliit spordihalli üüri eest makstavast summast 30% ulatuses seoses 9. novembril XX Alfred Neulandi mälestusvõistluse korraldamisega.

Mitte eraldada huvihariduse ja huvitegevuse toetust kahele eraisikule.

Moodustada Valga Perekeskus Kurepesa hoolekogu järgmises koosseisus:

 1. Vladimir Baranov;
 2. Maire Baumverk;
 3.  Jüri Kõre;
 4. Triin Ristol;
 5. Ülla Visnapuu.