Spordialaste toetuste määramise komisjon

Valla eelarvest spordiklubide poolt spordialase toetuse saamiseks esitatavate taotluste läbivaatamine. 

 

Komisjoni koosseis:

Esimees asevallavanem Kalmer Sarv
Liige Valga Sport juhataja  Meelis Kattai
Liige Valga Avatud Noortekeskuse juhataja  Maarja Mägi
Liige spordi- ja noorsootööspetsialist  Karl Kirt
Liige Valga gümnaasium õpilasesinduse poolt määratud esindaja  
Liige Valga vallavolikogu poolt määratud esindaja