Tööpakkumised

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse juhtivspetsialisti ametikohale.

Lastekaitse juhtivspetsialisti peamised tööülesanded on:

 1. lastekaitsetöö koordineerimine;
 2. lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine;
 3. kohtumenetluses lapsega seotud vaidlustes Valga Vallavalitsuse esindamine;
 4. laste ja perede abistamiseks juhtumipõhise võrgustikutöö kavandamine ja korraldamine;
 5. ametiülesannete piires dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmete kandmine.

Ootame sind kandideerima, kui

 1. sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös, psühholoogias, sotsiaalpedagoogikas vm lähedasel erialal);
 2. sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ja kohusetunne;
 3.  suudad oma mõtteid väljendada selgelt ja lihtsalt, oled avatud ja suhtlemisaldis ning sul on hea pingetaluvus;
 4. sa tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte ning oskad neid rakendada;
 5. sul on väga hea eesti keele oskus ning hea vene keele ja inglise või saksa keele oskus;
 6. sul hea arvuti kasutamise oskus;
 7. sul on B-kategooria juhiluba;
 8. sa oled valmis organisatsiooni arengusse panustama ja pühenduma.

Töö asukoht: Valga linn, Valga vald
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Tööaeg: Täistööaeg
Töötasu: 1400 eurot

 

Kandideerimiseks saada palun sooviavaldus ja CV koos motivatsioonikirjaga e-aadressile heldi.kaares@valga.eehiljemalt 02.10.2018. Täiendav info: Jüri Kõre, e-aadress jyri.kore@valga.ee, telefon 5340 2123.

Valga Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle jurist-sisekontrolöri

Tööülesanded:

 • Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle kontrolli teostamine;
 • järelevalve teostamine eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle
 • vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kasutuses oleva vara kasutamise efektiivsuse ja otstarbekuse kontrollimine;
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse ((EL) 2016/679) täitmise koordineerimine vallavalitsuses ja tema hallatavates asutustes ning kontrolli teostamine määruse täitmise üle.

Nõudmised kandidaadile:

 • Juriidiline, finants- või majandusalane kõrgharidus;
 • riigi - ja haldusõigusalaste õigusaktide ning raamatupidamise, eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmine;
 • vähemalt 1 aasta riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või vähemalt 2 aastat töökogemust finants- või majandusprofiiliga ametikohal äriühingus;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel.

Töö asukoht: Valga vald
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Tööaeg: täistööaeg

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • meeldivat töökeskkonda;
 • eneseteostust ja koolitusvõimalusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu.

Lisainformatsioon

 • Sooviavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopia saata Valga vallavalitsusele (Puiestee 8, 68203 Valga) või e-postile heldi.kaares@valga.ee 24. septembriks 2018.
 • Täiendav info: Margus Lepik, 503 2901, margus.lepik@valga.ee