« Tagasi

Jaan Sõrmusele pühendatud pink Laatres on korrastatud

Foto: Valga Vallavalitsus
 
Kauaaegsele koolmeistrile, muusikule ja külaelu edendajale Jaan Sõrmusele pühendatud mälestuspaik Laatre pargis on korrastatud. Kuna Tõlliste valla poolt aastaid tagasi paika saanud mälestuspingi taastamine ei olnud enam võimalik, paigaldas vallavalitsus ajahambast puretud pingi asemele uue.
 
Jaan Sõrmus töötas algklasside õpetajana Keeni ja Tagula algkoolides. 1952. aastal määrati ta Laatre algkooli direktoriks ja selles ametis töötas ta 19 aastat, seejärel aga 23 aastat Tsirguliina Keskkoolis õpetajana. Kaheksa aastat oli ta Laatre lasteaias muusikaline kasvataja.
 
Jaan Sõrmus juhendas mees- ja naisansambleid, laulis mees- ja segakooris üle 40 aasta. Ta lõi ja komponeeris üle 30 laulu. Oma 80. sünnipäevaks aga üllitas raamatu „Külakoolmeister", kus kajastas piirkonna kooli- ja perekonnalugusid ning tolle aja majanduselu. 2003. aastal valiti Jaan Sõrmus Valgamaa taadiks. Teda autasustati ka Tõlliste valla teenetemärgiga.
 
Jaan Sõrmus lahkus igavikuradadele 2020. aastal, olles 94 aastane.