UUDISED JA TEATED

Allkirjastati Valga ja Valka vaheline ühise linnasüdame ehitamise leping

Täna allkirjastati pidulikult Valga Raekojas Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projektiga kavandatud ehitutööde leping Valga Vallavalitsuse, Valka Kihelkonnaduuma ning töövõtja AS TREV-2 Grupi poolt.

Projekti käigus uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii ajaloolist kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat Valga-Valka linnades. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ning külastajatele. Ehitustööd on suuremahulised ning hõlmavad endas muu hulgas Valka keskväljaku ehitamist ning jalakäijate tänavate loomist, mis ühendaks Valga ja Valka linna keskväljakuid. Jalakäijate tänav ühendab kahte visuaalset ja sümboolset maamärki ¬- Eesti poolel Jaani ja Läti poolel Lugaži Evangeelset Luterlikku kirikut. Ehitustööde käigus rajatakse ka kergliiklusteed Konnaoja kallastele ning Konnaoja mugavamaks ületamiseks rajatakse jalakäijate sild. Tööde käigus uuendatakse tänavakatted, vahetatakse välja ja rajatakse uued trassid, muudetakse haljastust ning linnaruumi lisatakse uusi kujunduselemente ja linnamööblit. Samuti korrastatakse Ramsi vesiveski ümbrus ning luuake uusi võimalusi vaba aja veetmiseks sh rulapark Ramsi vesiveski lähedusse. Ehitustööde planeeritud kestvus on 9 kuud.

Valga vallavanema Margus Lepiku sõnul möödus hanke läbiviimine edukalt. „Hea meel on tõdeda, et hange on läbi viidud ning töödega saab üsna pea pihta hakata. Läbirääkimisi oleme pidanud juba ka ajakava teemadel ning plaan on ehitustöödega alustada tuleva kevade alguses, nii pea kui ilmastikuolud seda võimaldavad. Läti poolel loodetakse esmaste töödega alustada siiski juba varem," rääkis Lepik.

Nii loodav keskväljak Valka, kui ka jalakäijate tänav peaks soodustama väikeettevõtete arengut ja edendama igapäevaelu tagasipöördumist ajaloolisse kesklinna. Valga-Valka kaksiklinna keskuse projekti kogumaksumuseks on 5 303 109,34 eurot. Valga Vallavalitsuse eelarve antud projektis on 2 118 766,33 eurot (s.h. 1 938 592 eurot ehitustööde teostamine), millest Eesti-Läti programmi toetus on 1 488 710,4 ning Valga Vallavalitsuse omafinantseering ligikaudu 630 000 eurot. Valka Kihelkonna Duuma eelarve projekti on 3 184 343,01 eurot (sh 2 977 308 eurot ehitustööde teostamine), millest Eesti-Läti programmi toetus on  1 511 289,19 EUR ning Läti riigieelarveline toetus  88,899.36 EUR. Eesti-Läti programm toetab projekti ligikaudu 3 mln euroga.

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.