UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Andmekaitse Inspektsiooni seire hindab Valga valla veebilehte heaks

Teisipäeval, 29. septembril avalikustas Andmekaitse Inspektsioon Öpiku Konverentsikeskuses toimunud Avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020. aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire tulemused. Valga valla veebileht jõudis „rohelisse tsooni".

Seire viidi läbi 2020. aasta augusti ja septembrikuu jooksul ja selle tulemusel jaotusid omavalitsused vastavalt saadud punktide koondsummale ka värvidesse. Rohelisse tsooni jõudsid asutused, kelle tulemuseks oli 8-10 punkti, kollase värvi said need, kelle tulemuseks oli 5-7,75 punkti. Alla viie punkti saanud asutused oleksid saanud punase värvi. Seekord aga keegi punasse tsooni ei paigutunud. 79st omavalitsusest said rohelise värvi 42 ning kollase 37.

Valga vallavalitsuse veebileht sai seire tulemusel hindeks 8,5 kümnest võimalikust ja paigutus rohelisse tsooni. „Kokkuvõttes võib öelda, et tulemus on hea, kuid saab ka paremini. Puudustele viidatakse kahes seirevaldkonnas ja meie võimalus on osutatud vigadest õppida ning teha paremini," on vallavanem Ester Karuse seisukoht.

Kohalike omavalitsuste veebilehtede seire eesmärgiks on parandada riigi läbipaistvust ja tõhustada isikuandmete kaitset.

Veebide ja dokumendiregistrite seire tulemuste koond tabelina

Veebide ja dokumendiregistrite tulemuste kokkuvõte