UUDISED JA TEATED

« Tagasi

AS Utilitas Eesti taotleb keskkonnaloa muutmist

AS Utilitas Eesti (registrikood 10419088; aadress Punane tn 36,Tallinn,  13619  Harju  maakond)  taotleb keskkonnaloa  nr  L.ÕV/328557  muutmist. AS Utilitas Eesti käitis asub aadressil Pärna pst 15, Valga linn, Valga vald, Valga maakond (katastritunnus 85401:003:2980). AS Utilitas Eesti Valga linna Pärna puiestee katlamaja asub Valga linna tihehoonestuse alal.

Keskkonnaluba taotletakse vedelkütuse (põlevkiviõli) ja tahke kütuse (puitkütus) põletusseadmetes tekkivates suitsugaasides sisalduvate saasteainete ja põlevkiviõli mahutist eralduvate saasteainete väljutamiseks välisõhku.

Kuni õhusaasteloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Keskkonnaloa  muutmisetaotlus  on  registreeritud  Keskkonnaameti  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS (kotkas.envir.ee)  menetluse numbri  DM-110386 all (keskkonnataotlus: T-KL/1003629-2). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 67305 Valga.

(avaldatud 05.10.2020)