UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Avaneb regionaalse kultuuritegevuse III taotlusvoor

15. juulil avaneb regionaalse kultuuritegevuse taotlusvoor, mis jääb avatuks 15. augustini (k.a).

 

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise elektroonilises infosüsteemis. Taotlusvooru esialgne eelarve on 83 000 eurot, kuid III vooru lõplik summa sõltub hasartmängumaksu laekumistest.

 Toetust saavad taotleda:

• Eestis registreeritud juriidiline isik;

• kohaliku omavalitsuse üksus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

 Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut. Viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil. Toetamise fookuses on ka kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondadevaheline koostöö.

Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondadevaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Taotlusvoorude eelarve suurus sõltub hasartmängumaksu laekumisest riigieelarvesse ning aastas toimub neli taotlusvooru.

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis

Enne taotlemist tutvu vastava määruse ja määruse seletuskirjaga.

Taotlusvoor jääb avatuks 15. augustini (k.a)