UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Lähtudes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest 4 on Valga Vallavalitsus võtnud vastu korraldused lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamised, mis on algatatud enne 01.07.2015. a, kuid nende kehtestamiseni ei ole jõutud hiljemalt 01.07.2018. aastal:

  1. Valga vallasiseses linnas asuva Lai tn 6b krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 309,
  2. Valga vallasiseses linnas asuva Tartu tn 107 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 310,
  3. Valga vallasiseses linnas asuva Transpordi tn 9 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 311,
  4. Valga vallasiseses linnas asuva Vabaduse tn 20 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 312,
  5. Valga vallasiseses linnas asuva Tuule tn 1 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 313,
  6. Valga vallasiseses linnas asuva Mesipuu tn 1 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldud nr 314.

Nimetatud detailplaneeringute koostamine on veninud ebamõistlikult pikaks. Kohalikule omavalitsusele teadaolevalt ei ole peale algatamise tehtud ühtegi teist menetluse toimingut ja planeeringut ei ole asutus selle aja jooksul koostama. Planeeringu algatamise ettepaneku teinud isikud on kaotanud huvi planeeringut koostada kinnistu võõrandamise, majandusliku olukorra muutumise või planeeringu koostamise eesmärgi muutumise tõttu.