UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Hange Valga vallametsa ümarpuidu väljaveoks

Valga vallavalitsus kuulutab välja hanke  vallametsa ümarpuidu väljaveoks tähtajaga üks aasta.

Hanke objektiks on Valga vallametsa erinevatest osadest järgatud metsamaterjali väljavedu ja virnastamine ettenäidatud laoplatsidele.

Hanke põhiandmed: puidu ligikaudne maht on kuni 1000 tihumeetrit ning puit raiutakse periooditi aastaringselt.
Tööde teostamise periood: väljavedaja peab valmis aastaringselt töid teostama (sõltuvalt ilmastikust ja raiutud puidu kogusest). Väljavedajaga sõlmitakse 1 aastane töövõtuleping.
Hanke eest vastutav isik: Ainar Pikk, metsandusspetsialist; tel +372 5389 3937, e-post ainar.pikk@valga.ee

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postile hanked@valga.ee  hiljemalt 26.07.2018 kell 12.00 märgusõnaga „Väljavedu 2018"

Pakkumused avatakse 26.07.2018 Riigihangete komisjoni istungil Valgas, Puiestee tn. 8 asuva Valga Vallavalitsuse ruumis nr. 201. Üht Pakkujat võib maksimaalselt esindada üks isik.

Tehnilised tingimused pakkuja tehnikale:

  • Pakkuja väljaveotehnika ei tohi olla laiem kui 2,5 m ning tühimass mitte üle 7 tonni.
  • Pakkujal peab olema varasem töökogemust ümarmaterjali väljaveol.

Pakkumuste võrdlemine ja hindamine:

  • Vajaduse korral alustab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi, teatades Pakkujatele läbirääkimiste aja ja läbiviimise korra. Läbirääkimisi võib pidada nii enne kui ka pärast pakkumuste esitamist.
  • Pakkumuse edukuse üle otsustab Hankija pärast seda, kui ta on saanud Pakkujatelt pakkumused (vajadusel ka muudatused), on tutvunud esitatud dokumentidega ning kontrollinud Pakkuja ja pakkumuste vastavust esitatud tingimustele.
  • Pakkumuses tuleb ära näidata teenuse hind koos käibemaksuga.
  • Pakkumuse tegemisel ära näidata veokauguse ja hinna arvutuskäik alljärgnevat tabelit aluseks võttes: väljaveokoguste tabel
  • Distantsi arvestamisel mõõdetakse kaugus raielangi keskkohast vastava laoplatsi keskkohani mööda väljaveoteed.
  • Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim (Kokku keskmine) hind.
  • Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist teeb Hankija eduka pakkumuse esitanud Pakkujale ettepaneku sõlmida hankeleping.

Metsamaterjali koguse arvestus toimub peale materjali virnastamist. Puiduvirnad mõõdetakse juhendi „Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine" järgi. Seejärel vormistatakse vastav akt ning töö teosta esitab vahearve teostatud tööde kohta.

Täpne kogus selgub peale materjalide turustamist, misjärel teostatakse lõplikud finantstehingud.