UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Ministeeriumi välishindamise aastaraamatus kirjutatakse ka Valga valla koolide juhtimisest

Foto: Haridus- ja Teadusministeerium
 
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise aastaraamat annab ülevaate haridussüsteemi välishindamisest 2019/2020. õppeaastal. Aastaraamatust võib leida ka Valga valla haridusspetsialist Ivi Tigase artikli "Valga valla haridusjuhtide toetamine läbi hindamise", milles ta analüüsib valla õppeasutuste juhtide toetamise terviklahenduse väljatöötamist ja kujunemislugu.
Millist juhtimist vajab üks autonoomne, ise oma arengut juhtiv ja hindav õppeasutus ning milliseid võimalusi selleks kohalikele omavalitsustele riiklikul tasandil loodud, on artikli läbivaks teemaks.
Loe täismahus HTM aastaraamatust (algus leheküljel 143): https://www.hm.ee/.../ulevaade_haridussusteemi...