UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Homme räägitakse Valgas piiriregioonide arenguvõimaluste üle

Kaksiklinnade festivali ajal Valgas toimuval rahvusvahelisel seminaril räägitakse Euroopa piiriregioonide eripärast ning arutatakse uute regionaalarengu programmide meetmete üle. 

Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel toimub 6. juunil Valgas Interreg Euroopa projekti EPICAH (Effectiveness of Policy Instruments for Cross Border Advancement in Heritage) seminar piiriregioonide loodus- ja kultuuripärandi edendamisest. Seminaril osalevad ka EPICAH projekti partnerid seitsmelt Euroopa piirialalt, samuti Eestist ja Lätist. Seminari eesmärgiks on tutvustada Eesti-Läti programmi projektide parimaid praktikaid ning arutada uute regionaalarengu programmide tõhusust suurendavate meetmete üle.

Seminari avavad 345. sünnipäeva tähistava kaksiklinna Valga-Valka linnapead  Margus Lepik ja Vents Armands Krauklis; samuti tutvustab  linnaarhitekt kaksiklinna planeerimise eripärasid. Edukaid projekte esitlevad mitmed loodus- ja kulutuuripärandi teemaga tegelevad Eesti-Läti koostööprojektide eestvedajad, näiteks "UNESCO turism", "Liivimaa maitsed", "Ranniku matkarada" jt. Seminari välispartneritele toimub ka õppevisiit Seto-, Mulgi- ja Võromaale 5.-6. juunil.

Interreg Euroopa EPICAH projekti eesmärgiks on edendada loodus- ja kultuuripärandi kaitset Euroopa piirialadel vahetades projekti üheksa partneri kogemusi ja häid tavasid ning parandades piiriülese koostöö programmide tõhusust.  Projekt keskendub piiriregioonide eripärasuste ja vajaduste analüüsimisele ning ettepanekute tegemisele piiriülese koostöö programmide tõhustamiseks seitsmes Euroopa piiriregioonis.

Eestit esindab projektis Peipsi Koostöö Keskus ning ekspertrühm tegeleb Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi teemade analüüsimisega. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/epicah

Projekti elluviimist toetab  Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) poolt rahastatav INTERREG Euroopa programm ning  Siseministeerium ja KÜSK.