UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsuse delegatsioon külastas Imatra linna

Valga Vallavalitsuse 8-liikmeline delegatsioon koosseisus asevallavanemad Viktor Mägi ja Kalmer Sarv, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, meediaspetsialist Sirje Lemmik, spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Kikkas, välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt, Valga Sport juhataja Meelis Kattai ja bussijuht Igor külastasid Imatra linna Soomes, mis asub Helsingist 257 km kaugusel. Õppereisil vahetati kogemusi valdade jätkusuutliku arengu planeerimisel ja administratiivse võimekuse suurendamisel.

Kohtuti Imatra linnapea Kai Roslakka ja aselinnapea Kaisa Heinoga. Linna ajaloost ja arengust, turismindusest ning välisprojektidest ja koostööst andis ülevaate välisprojektide spetsialist Tea Laitimo.

Nii nagu Valgagi ,on ka Imatra linna puhul tegemist piiriäärse linnaga. Elanikkonna vähenemine ei ole jätnud ka Imatra linna puutumata. Kui 1980. aastal elas linnas, mille territooriumiks on 36,3 ruutkilomeetrit, 36 378 inimest, siis 2018. aastal elab seal 27 512 inimest. Elanike liikumine toimub Soome suurimatesse keskustesse. Probleemiks on ka rahvastiku vananemine. Linnaelanikest pea pooled on vanuses 65 ja enam.

Linna turundamisega tegeleb kuueliikmeline üksus ning rõhk on pandud välisturismi arendamisele. Oluline on Venemaa turismiturg, hetkel tegeldakse aktiivselt Hiina turu vallutamisega, meelitades Imatrasse jõukaid turiste, kes soovivad personaalset teenindamist.  

Ainult 7 km kaugusel linnast asub Svetogorski linn. Kahe linna vahel toimib aktiivne koostöö. Imatra linnavolikogus on 43 liiget ning töötajaid on linnavalitsuses (koos allasutusetega) kokku 960 inimest. Ametnikud töötavad linnavalitsuse hoones nn. avatud töökohtadel.

Haridussüsteem on Soomes enam-vähem Eestiga ühetaoline. Kooliiga algab lastel 6. aastaselt. Õpilaste arv koolides väheneb ja kolme aasta perspektiivis toimub üsna suur õpilaste arvu langus.

Külastasime vene-soome põhikooli, kus õppis 550 eri rahvusest õpilast. Üllatas, et kooliruumides käiakse sukkades-sokkides ning vahetusjalanõusid ei nõuta. Kuna väga paljud õpilased kasutavad kooli tulekuks jalgratast, siis oli tähelepanuväärne ka kooli parklasse paigutatud jalgrataste hulk. Lastel pole klassiruumides kindlat istekohta ning nii klassides kui koridorides torkasid silma õpilaste jaoks paigaldatud helikindlate seintega nurgakesed, kus saab teisi kaasõpilasi segamata privaatselt omaette istuda, õppida või lihtsalt puhata.

Külastasime linna kultuurikeskust, uut teatrimaja, noortekeskust, tennise-ja jäähalli, spordiväljakuid ning -rajatisi, tutvusime ka vastavate valdkondade töökorraldusega.Noortekeskust külastavad noored kuni 30. aasta vanuseni , külastamine on tasuta, keskuse tegevust finantseerib linnavalitsus.

Spordiklubid ja -ühingud tegutsevad isemajandavate üksustena. Kadestamist väärt oli erinevate spordirajatiste hulk ja sportimisvõimaluste rohkus nii profisportlastele kui ka harrastajatele. Linnas on avatud kolm spa-keskust, milles ühes neist, Imatra Spa-s vallavalitsuse delegatsioon ka ööbis. Kompleksis, kuhu lisaks veekeskusele kuulus ka hotellikompleks, oli kokku 2200 ööbimiskoha.

Kaks Imatras veedetud päeva olid sisutihedad, täis erinevaid kohtumisi ja objektide külastusi. Lisaks silmaringi avardamisele, saadi õppereisilt väärt kogemusi ja huvitavaid töömeetodeid ning asjalikke mõtteid, mida oma tööski edaspidi rakendada võimalik. Uuendati ka koostöö- ja sõprussuhteid Imatra linnavalitsusega. 

Reis leidis aset Põhjamaade Ministrite Nõikogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi raames.