UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsus algatab revisjoni Savelen OÜ suhtes

Valga Vallavalitsus algatab revisjoni valla omandis oleva ettevõtte OÜ Savelen suhtes. Tegemist on Karula vallale kuulunud firmaga, mille ülesandeks oli teostada vallale kuuluvate objektide ja kinnisvara hooldust. OÜ Savelen läks valdade ühinemise käigus üle Valga vallale, kes otsustas ettevõtte likvideerida.

"Valga valla moodustamisega tuleb üle vaadata endiste valdade allasutuste ja neile kuulunud ettevõtete tegevus. Valga vald rakendab peamiselt valdkondlikku juhtimist ja nii on mitmed asutused oma tähtsuse kaotanud. OÜ Saveleni kohustused on enamuses üle võtnud AS Valga Vesi, mõned teenused korraldatakse vallahooldusteenistuse kaudu." selgitas vallavanem Margus Lepik, kelle sõnul ei tähenda likvideerimine seda, et piirkondades vastav teenus kaob. Ümberkorraldamine on vajalik kiirema ja efektiivsema töö tagamiseks.

Savelen OÜ likvideerimine on raskendatud mitmete äriregistris ilmnenud ebakõlade tõttu, samuti on Karula Vallavalitsusel jäänud läbi viimata firma nõukogu liikmete tagasikutsumine. Valga Vallavalitsus koostöös rik.ee spetsialistidega tegeleb vanade juriidiliste puuduste kõrvaldamisega. Likvideerimistoimingute käigus andis Savelen OÜ juhatuse liige Vilju Arna ülevaate ettevõtte tegutsemisest käesoleva aasta jaanuarist maikuuni. Vastavalt Arna selgitusele tegeleti sel perioodil peamiselt Kaagjärve külas asuvate objektide, näiteks katlamaja ja lasteaia hooldus- ja remonttöödega. Vilju Arna tööleping ja juhatuse liikme leping Savelen OÜ-ga lõppes käesoleva aasta 1. juunil.

Valga Vallavalitsus algatab Savelen OÜ-ga seotud täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks revisjoni, et kontrollida ettevõttes 2018. aastal tehtud majandustehingute ning nendega seotud dokumentide õiguspärastust ning juhatuse liikme Vilju Arna tegevust valla ettevõttes selle ja ettevõtte omaniku Valga valla huvides. Seoses Saveleni juhtumiga võtab Valga Vallavalitsus kõrgendatud tähelepanu alla endiste valdade ja nendega seotud ettevõtete majandustegevuse. Novembris alustab vallavalitsuses tööd jurist-sisekontrolör, kelle juhtimisel vaadatakse üle endiste valdade majandusaastaaruanded, põhivarad ja võetud kohustused, et tagada kõigi tehingute õiguspärasus ning läbipaistvus Valga vallas.