UUDISED JA TEATED

Valgamaa Naiste Tugikeskus tähistas 10. sünnipäeva

Teisipäeval tähistas Valga kultuuri- ja huvialakeskuses 10. sünnipäeva Valgamaa Naiste Tugikeskus MTÜ. Külas olid kolleegid teistest tugikeskustest, koostööpartnerite ja sotsiaalkindlustusameti esindajad.

Valgamaa Naiste Tugikeskuse juhataja Kairi Jakustand tervitas kohaletulnuid ning tänas tugikeskuse töötajaid ning koostööpartnereid. Ta andis ka lühikese ülevaate tugikeskuse kümne aasta pikkusest ajaloost. „Valgamaa Naiste Varjupaik, mis nüüd kannab nimetust Valgamaa Naiste Tugikeskus asutati 19. detsembril 2008. aastal. Norra rahastatud programmi toel, mis käivitus 2013. aastal ja mille eesmärgiks on soopõhise perevägivalla vähendamine Eestis, on tugikeskused saanud oma logod ja kodulehed ning kõikides varjupaikades on rakendunud kompleksteenused," rääkis juhataja.

Alates 2017. aasta 1. jaanuarist on naiste tugikeskuse teenus osa ohvriabi teenusest. „Kümne tegutsemisaasta jooksul on Valgamaa Naiste Tugikeskus aidanud enam kui 800 naist," lisas Kairi Jakustand. Valgamaa Naiste Tugikeskus kuulub Eesti Naiste Varjupaikade Liitu, mille eesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega, ennetustöö ja vägivalla ohvrite abistamise ning üldise soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ühiskonnas.

Tänusõnad ja edusoovid edastas Valgamaa Naiste Tugikeskuse töötajatele Riigikogu liige, ajakirjanik ja poliitik Liina Kersna. „Te sõna otseses mõttes päästate inimeste elu ja teie töö on sama tähtis kui kirurgidel. Vägivalla all kannatavatele inimestele võib saatuslikuks saada üksainus vale sõna või vale hääletoon. Oluline on usaldus, mis on vaja välja teenida. Teie olete selle usalduse nii ohvrite kui ka koostööpartnerite hulgas välja teeninud. Palju õnne ja edu teile teie keerulises töös," soovis Kersna.

Teiste õnnitlejate ja sõnavõtjate hulgas edastas Valga vallavalitsuse edu- ja õnnesoovid naiste tugikeskusele asevallavanem Jüri Konrad.

Valgamaa Naiste Tugikeskus abistab naistevastase vägivalla ohvreid ja pakub neile turvalist pelgupaika pärast vägivalda või vägivallaohu puhul, vajadusel ajutist elupaika, psühholoogilist nõustamist ja kriisiabi võimalust, juriidilist nõustamist, tuge nn uue elu alustamisel.

Kõik pakutavad teenused on tasuta ning 24 tundi on abivajajate käsutuses telefon 5303 2544. Abivajajad saavad helistada ka tasuta tugitelefonile 1492.