UUDISED JA TEATED

Valga Muuseumis toimub tasuta koolitus

21.-22.02; 28.02-01.03 ja 14.-15.03 algusega kell 10 toimuvad Valga Muuseumis ESF tasuta koolitused „Teada, osata ja suuta" osalemaks elukestvas õppes.

Koolituse sisu õppemoodulites vastab järgmistele küsimustele :

Personaalne mõjukus ja koosolekutehnika: milles väljendub minu personaalne mõjukus; millised on tüüpilised konfliktid inimeste sees ja nende vahel; millised on minu halvad kuulamisharjumused; kuidas partnerit oma lainele häälestada; kuidas esitada küsimusi nii, et oponent neile ka vastata tahab; kuidas langetada otsust demokraatlikult; millised on eneseregulatsiooni võtted pingesituatsioonides jne?

Läbirääkimised ja grupiprotsesside juhtimine: miks inimesed ühinevad gruppidesse, kuidas ületada konflikte ja leida ühiseid huvisid, kuidas valmistuda läbirääkimisteks, kuidas kujuneb läbirääkimiste strateegia, kuidas neutraliseerida vastuväiteid ja märkusi jne?

Avalik esinemine: kuidas valmistuda avalikuks esinemiseks; mis on kõne liigid ja mis on sõnum; kuidas kaasata publikut; kuidas tulla toime esinemisärevusega jne? 

Koolitajad on: Ph.D Reet Valgmaa ja MA Erle Nõmm. MTÜ Õppekeskus Tõru. Kohtade arv on 14. Kõrgharidusega inimeste korral on reegel, et nad ei ole osalenud 3 viimasel aastal ESF tasuta koolitusel.

Registreerimine: kuni 20.02.2019  mailto:reet.valgmaa@gmail.com

Vaata täpsemalt!