UUDISED JA TEATED

Jaanuaris sündis Valga valda 13 uut ilmakodanikku

Rahvastikuregistri andmetel oli Valga vallas 01.02.2019 seisuga 15 640 elanikku (7464 meest ja 8176 naist). 01.01.2019 seisuga oli elanike arv 16 505 (8057 meest ja 8448 naist).

Valga valla rahvastiku vähenemine 865 inimese võrra tulenes möödunud aastal Riigikogu poolt vastu võetud uuest rahvastikuregistri seadusest, millest tulenevalt 1. jaanuaris 2019 kaotasid ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoha aadressid kehtivuse. Muudatus puudutas inimesi, kes olid lahkunud  rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ja ei esitanud oma uue elukoha andmeid registrisse kandmiseks.

Selle aasta jaanuaris sündis Valga valda 13 uut ilmakodanikku (7 poissi ja 6 tüdrukut).

Valga Vallavalitsuses registreeriti  24 isiku surm, neist 21 olid Valga valla elanikud (11 naist ja 10 meest).

Oma elukoha registreeris 86 isikut, kellest 17 saabusid välisriigist (13 Lätist, 3 Soomest, 1 Venemaalt), 15 isikut saabus teistest omavalitsustest ja 54 isiku puhul oli tegemist nendega, kelle elukoha andmed olid varasemalt registreeritud KOV täpsusega ja vastavalt 1.jaanuarist kehtima hakanud rahvastikuregistriseadusele kustutati rahvastikuregistrist ehk siis nende puhul toimus isikute elukohaandmete taastamine.

Valga vallast lahkus 75 isikut, neist 4 välisriiki, 32 isikut teise omavalitsusse, omaniku nõudmisel isiku elukoha andmete muutmisel lõpetati 12 isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus ja 27 (Eestis elukoha rahvastikuregistrisse kandnud Euroopa Liidu kodaniku) puhul säilitati rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas tema elukoha aadress riigi täpsusega (elukoht Eesti).

Rahvastikuregistri andmetel oli Valga vallas 01.veebruari 2019 seisuga 15640 elanikku (7464 meest ja 8176 naist).

Registreeriti 2 abielu ja abielulahutusi oli 2.

33 isikule  moodustati isikukood töötamiseks Eestis.