UUDISED JA TEATED

Küsitlus väikelinnade keskväljakute kohta

Hea Eesti väikelinna elanik, külastaja või endine elanik!

Käesolev küsimustik on koostatud eelkõige Valga, Tõrva, Põlva ja Rapla keskväljakute kohta, kuid vastata on võimalik ka omal valikul mõne teise keskväljaku kohta.

Soovitakse teada saada, kas Eesti Vabariigi 100ndaks sünnipäevaks valminud väikelinnade keskväljakud on sellised nagu me soovisime ja millist rolli me üleüldse oma keskväljakutelt ootame.
Küsimustele vastamine võtab aega ca 8 minutit. Vastuste esimeses blokis on küsimused Sinu kohta, et vastajate gruppe eristada. Teises blokis on neli valikvastustega küsimust Sinu üldiste eelistuste kohta. Kolmandas blokis palutakse mõelda oma kõige kodusemale keskväljakule ja vastata selle kohta 9-le valikvastustega või kuni kolme iseloomustava sõnaga.

Küsitlus: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezKI_YMPbMwj_wB32G_SgwXnJFY03drIn6ybL7uvj6uKRfIg/viewform

Täname Sind juba ette!