UUDISED JA TEATED

Valgas koguti mõtteid valitsemise avatumaks muutmiseks

Valga valla avatud valitsemise rahvaarutelud jõudsid teisipäeval järjega Valga linna, kus kultuuri- ja huvialakeskuses toimunud kohtumisel mitme tunni vältel olulisemaid teemasid läbi räägiti. Nagu ka varasematel koosviibimistel, juhatasid seegi kord tegevusi küla- ja kogukonnaliikumise eestvedajad Ivika Nõgel ja Krista Habakukk.

Valga linna elanikud said arvamust avaldada neljas valdkonnas. Küsiti, kuidas tõsta noorte aktiivsust ja osalust ning ergutada omaalgatust. "On väga oluline, et noortel tekiks harjumus neile küsimustele mõelda ja kaasa rääkida, sest järgmine põlvkond vallajuhte kasvab tänastest noortest," rääkisid ürituse läbiviijad. Lisaks uuriti, kuidas toetada kodanikuaktiivsust, et rohkem inimesi võtaksid ise ohjad enese kätte elukvaliteedi parandamisel ning saaksid selleks ka vajalikku tuge. Kolmanda teemana oli arutlusel vallavalitsuse kahekõne kodanikega, ehk kuidas luua dialoog, millest saavad kasu ja väärtuslikku teavet mõlemad pooled. Veel pakkus huvi, kuidas tõsta võimu läbipaistvust ja tagada ligipääs infole, miks ja milliseid otsuseid vallas tehakse.

Krista Habakukk Eesti külaliikumisest rõhutas, et arutelu eesmärgiks on soov omavalitsusi ja kodanikke omavahel rohkem sidustada. "Tahame aidata mõista, kuidas üks või teine pool mõtleb ja jõuda ühisele arusaamisele," rääkis Habakukk. Selleks küsiti kohalolijatelt esimeseks, mis on meie vallas see, mille üle uhke ollakse ning mis tekitab head kodukohatunnet. Positiivseid kogemusi kaardistati kõigis neljas valdkonnas. Seejärel jagati mõtteid, mis vajaks parandamist ning lõpus andsid kõik osalejad oma hääle neid enim kõnetanud teemale, millega peaks kindlasti põhjalikumalt tegelema.

Aruteluõhtu lõpus jäid sõelale noorte aktiivsuse tõstmine ja kaasamine, milleks tuleks valda luua noortevolikogu ning korraldada rohkem eri vanuses noortele suunatud üritusi. Oluliseks peeti gruppide ja kogukondade eestvedajate leidmine, nende juhendamine ja toetamine. Üheks võimaluseks võiks olla kogukonna vanemate või esindajate valimine, seda nii Valga eri linnaosades kui maapiirkondades. Arvati, et info liikumist ja otsustest arusaamist parandaks see, kui Valga Teataja ilmuks kaks korda kuus ning volikogu istungid oleksid veebis jälgitavad.

14. mail Valgas aset leidnud avalik arutelu oli juba viies kohtumistesarjas, millega kogutakse infot Valga valla avatud valitsemise tegevuskava koostamiseks. Kõigil aruteludel kirja pandud mõtetest ja kogemustest koostatakse konkreetne plaan, mille alusel saab vald tegutsema asuda.