UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kokkuvõte Valga Vallavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest oktoobris 2018

Välisprojektide ja arenguteenistus

1. Jätkub Valga linna üldplaneeringu koostamine. Uus üldplaneering on algatatud.

2. Vaadatakse üle algatatud aga lõpetamata detailplaneeringud. Vana planeerimisseaduse alusel algatatud ja lõpetamata detailplaneeringud kuulutatakse kehtetuks.

3. Kuperjanovi 12 elamu rekonstrueerimise põhiprojekti raames on Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud värviuuringute raport ja muinsuskaitse eritingimused. Jätkub põhiprojekti koostamine

4. Käivad Kungla 16 koolihoone ehitustööd.

5. Jätkuvad Priimetsa kooli projekteerimistööd. Kooskõlastatud on muinsuskaitse eritingimused.

6. Käimas on spordihalli projekteerimistööd.

7. Jätkub Lüllemäe kooli võimla rekonstrueerimine. Langetatud on sportpõrandakatte valik. Jätkuvad ventilatsiooni-, elektri-, viimistlustööd.

8. Teostatakse remontöid puuetega inimeste kojas.

9. Jätkatakse maareformi toimingutega ja aadressandmete korrastamisega.

10. Valminud on Riia 5 fassaaditööd. Kokku on lepitud, et lubikrohvi ja värvi täiendavad parandused teostatakse 2019 a suvel, kui ilmnevad kõik puudused ja ilm lubab lubitöid teostada.

11. Kontrollitakse valminud ehitusprojekte ja töömahtude eelarveid Valga- Valka ühise linnaruumi arendamise projekti raames.

12. Jätkuvad lasteaed Buratino projekteerimistööd hoone energiatõhusamaks muutmiseks.

13. Ühinenud valdade pooleli olnud maareformi toimingutega jätkamine.

14. 24.-28.09 osaleti projekti Interreg Euroopa EPICAH konverentsil Ungaris, kus tutvuti Ungari ja Sloveenia piirialade koostööga. EPICAH projekt arendab koostööd ning kogemuste vahetamist 8 Euroopa piiriala vahel, mis on olulised kultuuri- ja loodusturismi sihtkohad. Järgmisel aastal soovivad 8 piiriala esindajad külastada Valga-Valka kaksiklinnade festivali.

15. Projekti EPICAH kaasrahastusel toimub 31, oktoobril Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses Eesti-Läti koostööseminar, mille korraldamisega tegeleme.

16. Osaleti 1. oktoobril Valgamaa Arenguagentuuri korraldatud ettevõtluspäeval.

17. Projekti Green Railway raames toimus 4. oktoobril seminar, mis keskendus matkaraja haldamisele, ettevõtluse arendamisele ja tutvustas Euroopa Roheliste Teede võrgustiku parimaid praktikaid. Viimastel nädalatel oleme tegelenud interaktiivse ekraani sisu loomisega, esimene tööversioon on valmis. Koostöös kujundajaga on valminud ka Valga infotahvlid ja käib raja märgistamine.

18. Valga-Valka linnasüdame projekti raames koostati turundus- ja kommunikatsiooniplaani, mille üks väljund on uus kahe linna ühine veebileht. Veebilehe arendamise osas on peetud mitmeid koosolekuid.

19. 18. oktoobril osaleti Urbact seminaril Valgas.

20. 23.-24.10 osales välisprojektide projektijuht projekti GoSmart partnerite töökohtumisel Hamburgis.

21. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapanekul tehtud ettepanekute läbivaatamine ja seisukohtade vormistamine.

22. 16. oktoober Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 avaliku arutelu läbiviimine.

23. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 Valga Vallavolikogule kinnitamiseks saatmine.

24. 1. oktoobril osaleti ettevõtlusnädala raames toimuval avapäeval „Samm sinu unistuseni" ning Valgamaa Äriklubi kohtumisel.

25. 2. oktoobril korraldati „Valga-Valka Mobility" projekti raames ettevõtjate hommikusöök, kus osales rohkem kui 30 ettevõtjat Valga ja Valka piirkonnast.

26. 15. oktoobril osaleti Töötukassa Valgamaa osakonna poolt läbiviidaval tööjõu baromeetri hindamisel.

27. 21. oktoobril Sooru piirkonna arengukava koostamise arutelu.

28. 26. oktoobril Karula Rahvuspargi kogukonnale Valga valla arenguplaanide tutvustamine.

29. Valmis projekti „GoSmart" raames ettevõtjate hulgas läbiviidud uuringu raport.

30. Valgamaa 2019. a haridusmessi nõupidamise  korraldamine  ja eelinfo saatmine eksponentidele messi toimumise kohta.

31. Valgamaa Partnerluskogu projekti raames Valga valla kogukonna eestvedajate kohtumisel osalemine. 

32. Europe Directi projekti raames 5. oktoobril Valga Väärikate Ülikooli liikmetele Tallinnas „60+festivali" külastuse korraldamine.  

33. Hajaasustuse programmi 2017 aruannete menetlemine ja kinnitamine.

34. Hajaasustuse programmi 2018 toetuslepingute sõlmimine.

35. 21. novembril toimuvale noortekonverentsile „Lahe koolipäev"osalejate registreerimine.

36. Taotlusvooru „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine" taotluse kirjutamine avatud ja kaasava valitsemise teemal.

Haridus- ja kultuuriteenistus

1. 1. oktoobril korraldati koostöös Eesti Muusikanõukoguga rahvusvahelise muusikapäeva kontsert Valga raudteejaamas, kus esinesid Maris Liloson (sopran), Renè Soom (bariton, RO Estonia) ja Siim Selis (klaver).    

2. 4. oktoobril korraldati koostöös Uus Kontsert OÜga Valga Muusikakoolis pianist Kalle Randalu kontsert.

3. 5. oktoobril toimus Valga valla õpetajate päeva tähistamine. Valga valla tunnustuse pälvis 21 õpetajat ja haridustöötajat.

4.   6. oktoobril toimus Valga kesklinnas sellel aastal juba üheteistkümnendat  korda Liivimaa Mihklilaat ja rahavalik pidu. Tegeleti antud sündmuse üldkoordineerimisega ja tegevusprogrammidega ning lepingute sõlmimisega, aruannete tegemisega. Erinevate kaubaartiklitega kauples laadal 229 kauplejat.

5. 13. oktoobril toimus Valga X jooks.

6. 23. oktoobril toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses täiskasvanud õppija nädala raames maakondlik tunnustamisüritus.

7. 27. oktoobril toimub Est-Lat korvpall BC Valga vs Pärnu Sadam

8. 29. oktoobril toimub Sooru lasteaias lastevanemate koosolek, arutatakse Sooru lasteaia tuleviku küsimust.

Koolides vaheaeg 21.–29. oktoober 2018.

9.  Trükist ilmus Valga valla sündmuste infovoldik oktoober ja november 2018.

10. Valga Vallavalitsusele ja Valga Vallavolikogule edastati  määruste eelnõu "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"

11. Koostöös välisprojektide- ja arenguteenistusega edastati Valga Vallavalitsusele ja Valga Vallavolikogule määruse eelnõu „Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord".

12. Kaardistati ja koostati tegevuskava Valga Vallavolikogu ja Valga Vallavalitsuse poolt kultuurivaldkonna vastu võetud ja vastu võtmist vajavatest õigusaktidest 2017detsembrist/2018/2019.

13. Koostati  koostöös Valga valla kultuurivaldkonna allasutuste ja kodanike ühendustega 2018. aasta oktoobri kuu Valga  valla sündmuste kalenderplaan, mida on kõigil võimalik vaadata Valga valla kodulehelt.

14.  Valga kinos Säde näidati ajavahemikus 01.10 - 21.10.2018   12 filmi, seansse toimus 32 korral, külastajaid oli 516.

15. Oktoobris külastas Valgat  Viljandi Laste- ja Noorteteatri  Reky etendusega " Hans ja Grete", külastajaid 317; Vene teater etendusega "Armastus ja tuvid", külastajaid 76; Teater R.A.A.A.M etendusega "Hullumeelse päevik", külastajaid 43.

Info kultuurisündmuste kohta, mida korraldasid valla mittetulundusühingud:

MTÜ Pilleriin  tähistas 12. oktoobril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kontserdiga tantsurühma Pilleriin 10. tegevusaastat.

MTÜ Oduvantšiki ettevõtmisel toimub 27. oktoobril kultuurikeskuses eakate sügisball.

Täpsem sündmuste kava on leitav Valga valla kodulehelt ja kultuuriasutuste kodulehtedelt. 

 

Kommunikatsiooniteenistus

1. Jätkuvalt tegeletakse kodulehe arendamisega. Korrastatud on arengukava ja kantselei tööd puudutav sektor ning täiendatud ettevõtluse osa, samuti arendatud visuaalset poolt.

2. Ilmus oktoobrikuu Valga Teataja, milles tehti kokkuvõtteid Valga valla esimesest aastast, märgati parimaid haridustöötajaid ja tutvustati lähemalt Valga haigla uut ravijuhti Agnes Aarti. Ajalehtede trükifailid arhiveeritakse Rahvusraamatukogu digitaalsesse andmebaasi ja avalikustatakse valla kodulehel.

3. 1.-2. oktoobril kajastas kommunikatsiooniteenistus riigihalduse minister Janek Mäggi Kagu-Eesti töönädala raames toimunud Valga visiiti ja sellega seotud kohtumisi.

4. Koostöös kultuuri- ja haridusteenistusega valmistati ette Valga valla aasta isa konkurss ning kuulutati see välja. Kandidaate aasta isa tiitlile ootab vallavalitsus 2. novembrini.

5. Kommunikatsioonijuht Põim Kama osales 10.-12. oktoobril Europe Direct Teabekeskuste koolitusseminaril Brüsselis, kus teabekeskustele jagati vajalikku eelinfot kevadisteks Euroopa Parlamendi valimisteks valmistumiseks.

6. Ajakirjandus on huvi tundnud omasteta lahkunute matmise, esimese haldusreformi järgse aasta, külade ja kogukondade tegevuse rahastamise, Valga keskkonnaküsimuste, Tsirguliinas planeeritavate tööde, Gruusia visiidi, Toogi tänava elanike kanalisatsiooniküsimuse, Vilaski raketišahtide täitmise ja Lüllemäe koolis leiduvate maalide restaureerimise vastu.

7. Raadios RUUT FM Valgalase pooltunnis käsitletud teemadeks on oktoobrikuus toimunud Liivimaa Mihklilaat ja Valga muuseumi korraldatud kodumooside konkurss, Valga Sport juhataja Meelis Kattai rääkis X-jooksust ja Kaja Sisask 21.-22. toimunud pop-jazz kooride konkursist Lauluragin 2018. Lüllemäe raamatukogu juhataja Triinu Rätsepp tutvustas saates Jaan Lattiku 140. sünniaastapäeva tähistamist ning rääkis lähemalt kirjaniku elukäigust. Valga Kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht andis ülevaate saabuvast kunstikuust ja üritusest „100 inglit Eesti Vabariigile". 31.10 toimuvas raadiosaates räägivad Valga muuseumi direktor Pikne Kama ja teadur- koguhoidja  Priit Riemann 8. novembril Valgamaa Kutseõppekeskuses toimuvast Eesti-Läti  ajalookonverentsist ja Merili Madissoo novembrikuus avatavast Irakli Toklikishvili näitust „Seosed" ning toimuvatest töötubadest.

8. Koostöös keskkonnaspetsialist Anni Teetsmanni, välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutti ja Valka omavalitsusega valmistati ette Valga ja Valka volikogude ühiskohtumine, et arutada kaksiklinna koostööd ja turundustegevusi ning viia läbi arvamusküsitlus.

9. Osalesime erinevatel valla üritustel, võistlustel  ja näituste avamistel, mis leidsid  kajastamist valla kodulehel ning Facebookis.

10. Kirjutasime pressiteateid ja uudiseid valla tegemisest ning olulisematest kohtumistest.

 

Kantselei

Rahvastikuregistri andmetel oli Valga vallas 01.10.2018 seisuga 16 530 elanikku (8042 meest ja 8488 naist).

Valga vald oktoobris toimunud sündmuste järgi seisuga 23.10.2018:
oma elukoha registreeris 27 inimest, kellest 13 saabusid välisriigist (10 Lätist, 2 Soomest, 1 Venemaalt); Valga vallast lahkus 28 inimest, neist 8 välisriiki .

Selle aasta oktoobris sündis Valga valda 9 uut ilmakodanikku (7 poissi ja 2 tüdrukut), nendest 9 lapse sünd registreeriti Valga Vallavalitsuses. Suri 16 Valga valla elanikku (11 naist ja 5 meest), Valga Vallavalitsuses registreeriti 17  isiku surm.

Registreeriti  3 abielu ja abielulahutusi oli 2.

Rahvastikuregistrisse sisestati   4 kohtuotsust (neist 1 eestkoste määramise ja 3 abielulahutuse otsust). Rahvastikuregistrisse sisestati kokku 17    välisriigis välja antud dokumenti ( 12 sünnitunnistust, 4 abielutunnistust ja 1 surmatunnistus). 13 isikule  moodustati isikukood.

Lõppes konkurss jurist-sisekontrolöri ametikohale, valituks osutunud ametnik alustab tööd novembris.

 

 

Munitsipaalvara ja vallahoolduse teenistus

Valla heakorra valdkond.

Valga linnas

1. Koguti olmejäätmeid  ja transporditud Jäätmejaama käsiprügikastidest ca 14 tonni, ehitusjäätmeid  1,4  tonni, biolagunevaid jäätmeid (lehe ja oksarisu) ca 140 tonni.

2. Osaleti Mihklilaada liikluskorralduse ja koristustöödel.

3.  Hooldati  kergliiklusteid harjamise teel.

4.  Valga valla ja linna teedel -tänavatel  tehti liiklusttakistavate puu ja põõsaokste lõikust( Tambres)

5.  Kahe nädala jooksul freesiti 100 tamme pargis kände.

Tõlliste piirkonnas

1. Tõlliste haljastute hooldusaladel ( Paju, Sooru, Tsirguliina, Tagula, Iigaste) tehti 1 niide.

2. Organiseeriti kruusakattega teede remonti ja  liikluskorraldusvahenite uuendamist s.h. kooli bussipeatuse tähistamine.

3. Valmistati ette Tõlliste piirkonna teede  talvise hoolde hankekava.

Õru piirkonnas

1.  Õru piirkonna haljastutel  tehti 1 niide.

2. Valmistati ette Õru piirkonna teede talvise hoolde hankekava.

3. Tehti Õru piirkonna bussiootepaviljonide ülevaatus ja kavandati hooldus-ning remondivajadus.

Karula piirkonnas

1. Valmistati ette Lüllemäe    Vabadussõja mälestusmärgi ümbruse hooldusraie ( hangiti muinsuskaitse kooskõlastus).

2. Aidati kaasa  Lüllemäel Jaan Lattiku 140.a. juubeliürituse korraldamisel.

3. Korraldati Kaagjärve lasteaia hommikuse toitlustamise varustamine toiduga.

 Taheva piirkonnas

1. Organiseeriti Hargla ja Hargla  kooli bussipeatuse remont.

2. Korraldati  bussiootepaviljonide ümbruse korrastamistööd.

Valla haljastuse valdkond.

1.Tehti puude hooldustöid,  kõrghaljastuse seiret ja telliti töid.

 Korraldati kuivanud, murdumisohtlike  muude probleemsete puude raie: Valga linnas Uus tn (vaher 2 tk), Aia 12A (vaher 1 tk), Tartu mnt kalmistul (mänd 1 tk),

Korraldati hoolduslõikused ja harude sidumine: Uus tn (vaher 1 tk) Kase tn (tamm 1 tk), puuderida Puieste 3/3A ja Aia tn 12A/14 piiril (13 tk), Puiestee tn (vaher 2 tk, saar 1 tk), Turu tn (tamm 1 tk), Uus-Koidu tn (pärna võra kergendamine ja harude sidumine).

2. Hooldati haljasalalasid ja  peenraid ning tehti istutusalade sügisest hooldamist, ettevalmistusi  talveperioodiks.

3. Tehti ettevalmistusi valla jõuluaegseks kaunistamiseks.

4. Töötati Säde pargi projektiga ( Dendroloogilise inventeerimise uuendamise tulemuste võrdlemine pargi rekonstrueerimisprojekti raieplaaniga. Raie- ja puuhooldustööde mahu täpsustamine ning märkimine looduses).

Teede ja tänavate hooldus ning jooksev remont.

1. Tehti kruuskattega tänavate tasandust tappteraga 2 päeval. Imurauto Volvo  tegi rentslipuhastustöid  kokku 15 päeval. Traktori harjamasin-imur tegi tänavapuhastustöid Valga linnas 18 päeval.

2. Kuulutati välja  hange Vahtra  tn pikenduse väljaehitamiseks ning  valmistati ette dokumendid hanke korraldamiseks Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamise projektile ( Saviaugu, Petseri ja Männiku tn. rekonstrueerimistööd).

3. Parandati teekatet Riisali suvilapiirkonna tänavatel (Mooni, Metsaääre, Kesk).

4. Lahendati Tsirguliina kooli parkimise probleemid (markeeriti tänav, paigaldati bussipeatuse silt ja „Anna teed" märk).

5. Tehti ettekanne liiklusohutusest Valga Põhikooli lastevanemate koosolekul .

6. Võeti hinnapakkumised ja edastati kindlustusele Viadukti tänaval lõhutud gabariidivärava kohta.

7. Selgitati välja Jaanikese, Tõlliste ja Sooru teede parandamise vajadus ja telliti tööd.

Mets, vara ja registrid

1. Alustati aegjärkse raiega  linna 5. maaüksusel, eraldusel 200.

2. Eraldati küttepuud ühele kodanikule.

3. Sõlmiti vara üleandmise leping AS Valga Vesi vastavalt Valga vallavolikogu 17.08.2018 otsusele nr. 67.

4. Aia 19 hoones alustati tulekahju signalisatsioonisüsteemi projekteerimistöid.

5. Menetleti 29 korraldatud jäätmeveost hooajalise vabastamise taotlust.

6. Jäätmevaldajate registrisse tehti 29 kannet.

7. Kalmistute registrisse tehti 9 kannet.

8. Kalmistute plaanile kanti andmed 9 isiku kohta.

9. Vallale kuuluvate eluruumide kohta saadeti 89 üüriarvet.

10. Sõlmiti 15 eluruumi üürilepingut.

Sotsiaaltöö teenistus

Tavategevused.

Teenistuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad on teinud tavapärast tööd, s.h.

1.Võtnud vastu sissetulekust sõltumatute toetuste avaldusi ja teinud väljamakseid (sünnitoetus, ranitsatoetus, koolitoetus lasterikastele peredele, matusetoetus). Toetuste maksmine kirjeldab muuhulgas valla sotsiaalset situatsiooni, aasta algusest on välja antud 100 sünni ja 180 matusetoetust.

2.Toimetulekutoetuse määramise otsuseid on tehtud aasta algusest 2369, kulu 504 298 EUR. Juunis-augustis oli avalduste arv keskmisest 25-30 võrra väiksem, septembri arvust on näha, et oktoobris   tõuseb see   jälle „talvisele" tasemele. SKA järelevalve, millel peatutakse edaspidi, hindas TTT maksmist vallas läbimõelduks ja  täpseks tegevuseks

3.Teenuste osas on märgatav surve üldhooldusteenustele, võrreldes aasta algusega on suurenenud nii omastehooldusel, koduhooldusteenusel kui ka ööpäevaringsel üldhooldusteenusel olevate isikute arv. Hooldajatoetuse (toetus isikule, kes hooldab kodus pereliiget vms isikut) maksmist iseloomustab see, et sotsiaalkindlustuseta isikute osakaal, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu, on hooldajate seas riigi keskmisest suurem.

4.Lastekaitse jätkab septembris alanud projekti "Imelised aastad" käigus väheste sotsiaalsete oskustega perede koolitust, eesmärgiga arendada ja parandada nende vanemlikke oskusi. Töötajad ise on osalenud mitmetel õigusalastel ja perevägivalla ennetust puudutavatel koolitustel ja aidanud läbi viia peredele mõeldud heategevuskampaaniaid. Viimane oli Punase Risti kampaania, mille käigus  toimetati peredeni 100 nn hügieenipakki (pesu-, pesemis jm igapäevases olmes vajalikud kaubad)

Projektid

„500 kodu tuleohutuks", eluruumide invakohandused

Oktoobris tehti põhiosas ära Päästeameti algatatud kampaania „500 kodu tuleohutuks" käigus kavandatud tööd. Remonditi 6 eluaseme pliidid, ahjud, korstnad. Ühe elamu ahjude remont lükkus novembrisse. Rahandusministeerium langetas otsuse eluruumide invakohanduse kohta, võimalik on kohandada üks eraomandis ja üks vallale kuuluv eluruum. Projekt jätkub 2019. ja järgnevatel aastatel (aastani 2023)

Noortegarantii tugisüsteem

Septembris esitasime taotluse ja saime nõusoleku Noortegarantii tugisüsteemiga liitumiseks.

STAR-i kaudu saame nüüd infot valla  mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ja meil on võimalus pakkuda neile vajadusel tuge hariduse jätkamiseks või tööle minekul. 15. oktoobril täpsustasime  sotsiaaltöö teenistuse ametnike, spordi- ja noorsootöö spetsialisti ning Valga Avatud Noortekeskuse ja MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla esindajatega kohtumisel osapoolte rolle selles projektis.

Toiduabi jagamine

Novembris hakkab  jagama  Toidupank (Lembitu 2) EL toiduabi. Nimekirjas on ca 550 inimest. Kui varaemalt võeti  abi jagamisel arvesse leibkonna suurust, siis k.a. saab iga leibkond ühesuuruse, 15 kg kaaluva paki. Jagamise päevad on 6. november, 13. november, 20. november, 27. november, 4. detsember ja 11. detsember kell 12.00-15.00. Alates 1. augustist lisatakse toiduabi saajate nimestikku  inimesed, kellele kohalik omavalitus on maksnud oma eelarvest nn kohalikke toetusi. Kokku on Valga valla abisaajate nimekirjas  ca 550 inimest..

Sotsiaalkindlustusameti järelevalve

18. oktoobril toimus järelevalve teostajatega kogemuskohtumine, mille käigus anti tagasisidet maist oktoobrini kestnud ulatusliku riikliku ja haldusjärelevalve „Kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamise üleˮ kohta. Lõppraport edastatakse oktoobri lõpu poole.

Sotsiaalkomisjon

Septembrist käesoleva ajani on toimunud 2 sotsiaalkomisjoni koosolekut, kus arutlusel olid 6 taotlust valla täiendava sotsiaaltoetuse saamiseks, 5 taotlust hooldekodu kohamaksu vallapoolse toetuse saamiseks ja 1 taotlus MTÜ-lt täiendava tegevustoetuse saamiseks. Komisjoni järgmine koosolek on kavandatud 29. oktoobril.

Rahandusteenistus

9 kuu kokkuvõtete tegemine. Eelarve täitmise aruanne rahandusministeeriumi infosüsteemi ja III kvartali omalaekumised volikogule:

 

Tulueelarve muudatused 2018 - omalaekumised III kvartal

         
                   

 

Tululiik

Asutus

I Kv

II Kv

Juuli

August

Sept

III Kv

Kokku

32203

Lasteaia õppetasu

Buratino

2505

2355

380

215

590

1185

6045

 

 

Pääsuke

1575

1450

155

410

365

930

3955

 

 

Kaseke

1580

1485

265

545

395

1205

4270

 

 

Walko

2125

2190

180

535

530

1245

5560

32204

Toiduraha

Buratino

12728

14058

2225

993

2553

5771

32557

 

 

Pääsuke

6923

7415

645

1819

1894

4358

18696

 

 

Kaseke

7548

7759

1400

3287

2064

6751

22058

 

 

Walko

9420

10408

842

1786

2177

4805

24633

32205

Ringitasud koolides

Lüllemäe Kool

99

1572

 

360

 

360

2031

 

 

Priimetsa kool

300

551

25

 

 

25

876

 

 

Põhikool

199

1219

 

 

 

0

1418

 

 

Hargla kool

 

1534

 

 

 

0

1534

 

 

Tsirguliina KK

 

239

 

 

 

0

239

 

 

Muusikakooli

60

375

 

 

 

0

435

32210

Raamatukogu teenused

 

48

888

655

27

144

826

1762

32219

Kultuuri omatulud

 

 

0

 

 

 

0

0

32212

 

Muuseum

515

1853

1895

162

683

2740

5108

32219

 

Üritused

3278

16590

1730

14249

4070

20049

39917

 

 

Piletilevi

17810

4924

1479

1830

2400

5709

28443

 

 

KHK

4229

2993

 

 

279

279

7501

 

 

Hargla MKM

 

215

 

 

 

0

215

 

 

Lüllemäe KM

673

0

150

430

 

580

1253

3222

Spordi omatulu

 

3975

3251

416

1868

848

3132

10358

3224

Sots.omatulu

 

22510

35520

6514

3674

86108

96296

154326

32257

Tulu telefoni kasutamisest

 

 

55

 

33

7

40

95

3229

Üldvalitsemise majanduskulu

 

963

0

620

425

516

1561

2524

32383

Muud tulud

 

 

11023

 

77

 

77

11100

35000002

Haridusministeeriumilt

 

 

10882

 

35175

1620

36795

47677

35000006

Kultuuriministeeriumilt

 

300

0

5987

500

 

6487

6787

35000007

Majandus- ja Komm.ministeeriumilt

 

 

1180

 

 

1180

1180

35000008

Põllumajandusministeeriumilt

 

1561

737

473

165

68

706

3004

35000009

Rahandusministeeriumilt

 

 

18494

3673

 

 

3673

22167

35000010

Siseministeeriumilt

 

 

24416

 

 

 

0

24416

35000011

Sotsiaalministeeriumilt

 

109

1267

648

303

315

1266

2642

35000017

Valitsuselt

 

 

 

 

 

2988

2988

2988

350003

Valitsuse sihtasutustelt

 

19074

60967

6653

29416

82730

118799

198840

35008

Muudelt residentidelt

 

2688

9186

10250

250

270

10770

22644

350099

Mitteresidentidelt

 

17813

82532

 

1731

4210

5941

106286

35020007

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt

 

0

 

100000

 

100000

100000

350203

Valitsuse sihtasutustelt

 

 

280411

 

 

 

0

280411

35201

Riigi toetusfond

 

 

15223

 

 

10115

10115

25338

35202

Avalik-Õiguslikelt asutustelt

 

4508

10139

6200

300

5575

12075

26722

38880

Kindlustushüvitised

 

451

22051

 

 

 

0

22502

38883

Muud tulud

 

5457

6122

1824

1875

1654

5353

16932

 

KOKKU

 

151024

672349

56464

202440

215168

474072

1297445

Kulueelarve muudatused 2018 - omalaekumised III kvartal

         

 

               

 

Kulud

I KV

II Kv

Juuli

August

Sept

III Kv

Kokku

 

Vallavalitsus

 

55

587

436

589

1612

1667

 

Aadressandmete  töötlus

 

3234

3673

 

 

3673

6907

 

Volikogu

 

 

 

9

 

9

9

 

Osalemine projektides

 

 

 

 

 

 

 

 

Linna tuumikala (8 kvartal)

 

259587

 

 

 

0

259587

 

Valga-Valka kesklinn

 

36709

 

 

 

0

36709

 

Valga-Valka Mobility

 

2909

 

 

4210

4210

7119

 

Norden programm

 

5100

 

 

 

0

5100

 

Projekt Tentacle

 

25357

 

 

 

0

25357

 

Proj. Energiatõhus LA (Walko)

 

20824

 

 

 

0

20824

 

"Õppiv ühiskond"

2121

9249

 

 

 

0

11370

 

Projekt GoSmart

 

1500

 

 

 

0

1500

 

Proj. Võtmepädevus

 

5714

 

 

79235

79235

84949

 

Green Railway

397

1233

 

1731

 

1731

3361

 

Tööturu projekt

 

10000

 

 

 

0

10000

 

Maaeluprojektid (hajaasustus)

 

 

 

26439

 

26439

26439

 

Europe Direct

15295

0

 

 

 

0

15295

 

Heakord

 

15223

 

100000

 

100000

115223

 

metsandus (tammiku rajamine)

 

1260

 

 

 

0

1260

 

Hoonete haldus

 

33074

33

77

 

110

33184

 

Spordirajatised

 

5000

 

 

 

0

5000

 

Valga Sport

3975

4551

416

1868

1728

4012

12538

 

Raamatukogu

1011

1763

1642

27

144

1813

4587

 

Kultuuri- ja Huvikeskus

4229

2993

 

13

279

292

7514

 

Tsirguliina Rahvamaja

732

500

 

 

 

0

1232

 

Lüllemäe Kultuurimaja

1573

200

150

730

 

880

2653

 

Hargla Maakultuurimaja

28

592

23

46

42

111

731

 

ANK projektid

1800

6682

200

35375

586

36161

44643

 

Valga Muuseum

5244

3891

7095

162

3718

10975

20110

 

Kultuuriüritused

7667

20589

17730

14249

10338

42317

70573

 

Piletilevi

17810

4924

1479

1830

2400

5709

28443

 

Buratino

15233

16413

2605

1208

3293

7106

38752

 

Pääsuke

8498

8865

800

2229

2259

5288

22651

 

Kaseke

9128

9544

1665

3832

2459

7956

26628

 

Walko

11545

13473

1022

2321

3727

7070

32088

 

LA Õnnelind

 

300

 

 

 

0

300

 

Tsirguliina KK

903

9295

389

61

68

518

10716

 

Hargla Kool

379

2264

59

604

750

1413

4056

 

Lüllemäe Kool

733

5957

160

360

 

520

7210

 

Õru LA-AK

159

0

85

 

 

85

244

 

Priimetsa Kool

561

838

25

 

 

25

1424

 

Priimetsa Kooli projektid

 

29845

 

 

 

0

29845

 

Valga Põhikool

308

2044

1275

303

 

1578

3930

 

Põhikooli projektid

 

1000

 

 

315

315

1315

 

KÕG projekt

11656

9240

6653

2977

1259

10889

31785

 

Muusikakool

1936

12542

50

50

 

100

14578

 

Päästeameti projekt kodud tuleohutuks

 

24416

 

 

 

0

24416

 

Karula hooldemaja

184

438

197

67

112

376

998

 

Õru valla päevakeskus

 

58

19

 

 

19

77

 

Aktiviseerimiskeskus

 

 

 

138

 

138

138

 

Asenduskodu teenus

5457

6122

1824

1875

97387

101086

112665

 

Lastekodu

22462

35422

6054

3147

270

9471

67355

 

Sotsiaalabi, -teenused ja -toetused

 

1560

221

276

 

497

2057

 

Koduhooldustöötajad

 

0

333

 

 

333

333

 

Kokku

151024

672349

56464

202440

215168

474072

1297445

 

                                   

 

 

Margus Lepik
Valga vallavanem     

Koostas:
Sirje Lemmik
Valga vallavalitsus
meediaspetsialist