UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Lähemalt maamaksust Valga vallas

1. jaanuar 2018 hakkas kehtima Valga Volikogu määrus, mis määras Valga valla maamaks
määrad 2018. aastaks ja selle arvestuse põhjal hakkavad lähiajal maksuteated jõudma
inimesteni. Valga valla üldine maamaksumäär on 2,5 protsenti ja põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 2,0 protsenti.

„Rahvastikuregistri andmeid kontrollitakse iga aasta 1. jaanuari seisuga. Seega maa andmete
parandamise viimane kuupäev oli 06.02.2018.a. Kui maksuteated ei ole kohale jõudnud hiljemalt
15. veebruariks, siis peaksid kodanikud, kellel on probleeme maamaksu teatise saamisega või
mitte saamisega, pöörduma valla poole ning üheskoos saame probleemidele ja küsimustele
lahenduse," selgitas Valga valla maakorralduse spetsialisti Mario Pinka.

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet
kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus
omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaksu tasumisel on tähtaegadeks 31. märts ja 1. oktoober.

Summaline piirmäär on 64 eurot, millest väiksema või võrdse summa peab ära maksma
esimeseks tähtpäevaks. Üle 64 eurose maksusumma puhul peab maksumaksja tasuma 31.
märtsiks vähemalt poole summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot ning ülejäänud osa maamaksust
tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Alates 05.07.2017 on maamaksust vabastatud Valga valla tiheasustusalal maa omanik (sh
korteriomandi omanik) tema omandis oleva või maakasutaja (maa erastamise menetlus on
pooleli) tema kasutuses oleva elamumaa alal kuni 1500 m2 ulatuses, kui sellel maal asuvas
hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Kui maa on
kaasomandis, siis kaasomanikud vabastatakse maamaksust kokku kuni 1500 m2 ulatuses.
Katastriüksusel, mis asub väljaspool tiheasustustala on maksuvabastus kuni 2000 m2 ulatuses.

2017. aastal oli Valga linnas maamaksumäär 2,5 protsenti maa maksustamishinnast. Tõlliste
vallas oli põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksu määraks 2,0 protsent maa maksustamishinnast aastas ning üldine maamaksumäär
samuti 2,0 protsenti. Karula ja Taheva vallas olid vastavad maamaksumäärad 2,0 ja 2,5 protsenti
ning Õru vallas 1,0 ja 2,2 protsenti. 

 

Lisainfot maamaksu kohta saab maakorralduse spetsialistilt, Mario Pinka, telefon 766 9950