UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Läheneb huvitegevuse ja –hariduse toetuse taotlustähtaeg

7. aprilliks tuleb esitada Valga vallavalitsusele taotlus huvitegevuse toetuse saamiseks.

Taotlust saavad taotleda lapsevanemad või noored, kelle elukoht asub Valga vallas (välja arvatud Valga linnas). Huvihariduse ja -tegevuse toetust makstakse noore eest, kes osaleb huvitegevuses või huvihariduses väljaspool oma endist koduvalda.

Näiteks, kui Tõlliste piirkonna noor käib Valga linnas muusikakoolis, on tal õigus toetust taotleda.

Toetuse suurus on 150 eurot kvartali kohta. Toetust saab taotleda noore eest kuni 7-19. eluaastat.

Täidetud taotlusele tuleb juurde lisada huvikooli või -tegevusringi esindaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huviringis. Tõend tuleb lisada igal juhul.

Allkirjastatud fail tuleb edastada aadressile valga@valga.ee või tuua Valga vallavalitsusse. Samuti saab taotluse viia Valga valla teeninduskeskusesse hiljemalt 7. aprilliks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.

 

Tõlliste piirkonna erisus

Tõlliste piirkonna noortel on õigus taotleda toetust ka juhul, kui nad osalevad huvihariduses või -tegevuses Tõlliste piirkonnas. Sellisel juhul on toetus poole väiksem ning vallavalitsus otsustab, kas toetuse eraldamine on põhjendatud või mitte.

Karula piirkonna määrus
https://www.riigiteataja.ee/akt/420102017025

 

Tõlliste piirkonna määrus
https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017017

 

Õru piirkonna määrus
https://www.riigiteataja.ee/akt/413092017009

 

Taheva piirkonna määrus
https://www.riigiteataja.ee/akt/402092017006