UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Lüllemäe küla Kirikumõisa tee 14 detailplaneeringu avalik arutelu:

Valga Vallavalitsus korraldab järgmise detailplaneeringu avaliku arutelu:

  • Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14 krundi osale kavandatava reoveepuhasti detailplaneering. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 04.11.2020. a kell 17.00 Lüllemäe Kultuurimajas (Kirikumõisa tee 5, Lüllemäe küla, Valga vald). Arutelu teema on valminud detailplaneeringu eelnõu planeerimisettepanek ja planeerimismenetluse käigus esitatud arvamused.

Menetletava detailplaneeringu materjalid on avalikustatud Valga valla veebilehel https://www.valga.ee/238.

Detailplaneeringu menetluse käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

Lenna Hingla, planeeringute juhtivspetsialist. Kontaktid: 5860 1234, lenna.hingla@valga.ee