UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Neljapäevast alates saab anda hääle Euroopa Parlamendi valimistel

Sel nädalal saab avalöögi Euroopa Parlamendi valimiste periood. Ajavahemikus 16.05.2019-19.05.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud valimisjaoskonnas. Valga vallas on selleks määratud valimisjaoskond nr 1, mis asub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses aadressil Kesk tn 1 Valga.

Kõikides Valga valla valimisjaoskondades toimub eelhääletamine perioodil 20.05.2019-22.05.2019. Valimispäeval 26. mail 2019 saab iga hääleõiguslik isik hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valimispäeval on valijal, kes oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, õigus taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletamiseks esitab valija vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse. Taotlust saab teha ka telefoni teel, helistades valimispäeval 9.00st kella 14.00-ni elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.

Igal ajal kuni valimispäevani on võimalik ka riigiportaalis Eesti.ee vaadata enda personaalseid valijakaardi andmeid (vajalik portaali sisselogimine): https://www.eesti.ee/portaal/valimised.kodanik.