UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Omavalitsused mõlemal pool piiri soovivad paremat taristut

Möödunud nädalal allkirjasid kuue omavalitsuse juhid mõlemalt poolt piiri Abja-Paluojas ühiste huvide memorandumi. Selles väljendatakse ühist seisukohta, et piiriülesed teed vajavad täiendavat tähelepanu ja ressursse.

Memorandumile allakirjutanud leidsid, et piirialal olev infrasrtuktuur ei vasta vajadustele ja pärsib omavalitsuste edasist arengut. Omavalitsuste juhid tõdesid, et ääremaastumise vältimiseks tuleb valitsuste poolt kiirendada ja tõhustada investeeringuid taristusse. MKM haldusalas olev Maanteeamet ja Läti Maanteamet peaksid antud regiooni vajadusi teede osas käsitlema ühiselt. Ühtlasi on vajalik täiendavate rahaliste vahendite leidmine  Eesti-Läti programmi. Memorandum on sisendiks Eesti-Läti piiriülesele valitsuskomisjonile ja Eesti-Läti parlamendirühmale, et tõstatada ja seejärel lahendada piiriüleste teede problemaatika – ühena neist teede mustkatte alla viimine.

Ühiste huvide memorandumile andsid allkirjad Imre Jugomäe Mulgi vallast, Margus Lepik Valga vallast, Vents Armands Krauklis Valka kihelkonnaduumst, Guntis Gladkins Ruhjast, Harijs Rokpelnis Mazsalacast ning Janis Zuments Naukšenist.  6. novembril toimuval Eesti-Läti valitsuskomisjoni ühisistungil Riias käsitletakse muuhulgas ka antud memorandumit. Ühisistungil osalevad ka memorandumi koostamisel osalenud komisjoni liikmed Peeter Rahnel ja Margus Lepik.

Foto: Keijo Koort