UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Omavalitsusjuhid arutasid Valga haigla juhtidega sünnituseelse meditsiini edasist korraldust

Esmaspäeval, 9. juulil kohtusid Valga vallavalitsuse ja haigla esindajad, et arutada sünnituseelse meditsiini ja günekoloogilise abi korraldust AS Valga haiglas pärast 1. juulit, mil sulges uksed haigla sünnitusosakond. Valga vallavolikogu ja vallavalitsuse eestvõttel kokku kutsutud arutelu ajendiks oli kogukonnas valitsev rahulolematus seoses teadmatuse ja infopuudusega haigla sünnitusosakonna sulgemise järgsest töökorraldusest.

Haigla juht Marek Seer andis ülevaate esimesest sünnitusosakonna sulgemise järgsest töönädalast, mille jooksul toimetati Tartusse ravile kolm sünnitusabi või rasedusega seotud erakorralise abi vajajat. Seer tõdes, et alates 1. juulist ei ole haiglas ööpäevaringselt günekoloogilist abi, küll on aga ööpäevaringne ämmaemanda valve. Tööpäeviti kell 8.00-16.00 toimuvad  naiste nõuandlas ämmaemanda vastuvõtud.

Kohtumisel oli arutelu all Valga piirkonna sünnitajate ja erakorralise günekoloogilise abi vajajate turvalisuse küsimus. „Vajalik on ööpäevaringne esmase günekoloogilise abi tagatus. Turvalisuse küsimuses on vajalik tulla kogukonna soovile vastu," arvas Valga vallavolikogu esimees Külliki Siilak, kes kutsus haiglat üles tagama günekoloogiline esmaabi kas öövalvete või arstide koduste valvetena. „Küsimus on Valgamaa kogukonna ema turvatundes," rõhutas Valga vallavanem Margus Lepik „Haigla juhtkonna poolt ootab rahvas aga  selget infot, kuidas vastavates olukordades tegutseda."

Vastuseks küsimustele sõnas Valga haigla uus ravijuht Agnes Aart, et hetkel on tagatud ämmaemanda ööpäevaringne abi. „Ööpäevaringne günekoloogiline valve on täiendav kulu, samas tulu sellest ei tõuseks. Me ei räägi Valga puhul ju sünnitajate hordidest. See 60-70 kilomeetrit Tartusse ei ole probleemiks. Tavaliselt on sünnitajaga kaasas ka abikaasa või keegi, kes on talle toeks. Vajadusel võetakse sünnitus vastu EMOS või mõnes muus haigla osakonnas. Palun näha tervikpilti," nentis kohtumisel TÜ Kliinikumi esindanud Ago Kõrgvee, rõhutades, et Valga haigla sünnitusosakonna sulgemine teenib esmajoones ema ja lapse turvalisuse huve, kes väärivad kvaliteetseimat võimalikku meditsiiniteenust. Marek Seeri sõnul tegeleb haigla hetkel aktiivselt sellega, et ambulatoorsed günekoloogilised valved saaksid kaetud. „Koostöös Lõuna-Eesti haiglaga tagame günekoloogilise abi Valga haiglas. Hiljemalt septembrikuuks on olukord normaliseerunud, tegeleme hetkel augustikuu vastuvõtuaegade graafikuga," lubas Aart.

Siilaku küsimusele, kas Valga kiirabisse võiks lisanduda arstibrigaad, vastas Kõrgvee, et see tuleks sellisel juhul, kui Tartu kiirabi võtaks teenuse pakkumise üle. „Teen kõik, et Valga haigla erakorralise meditsiini teenuse kvaliteet tõuseks. Arstibrigaad looks võimaluse, et EMO Valgas oleks mehitatud pädevusega, mis võimaldaks haiglal pakkuda paremat teenust," sõnas Kõrgvee. Ümarlaual tuli jutuks ka haigla kaadriprobleem. „Raske on arste motiveerida Valga haiglasse tööle tulema. Haigla sisu peab olema selline, et noored siia tööle tulla tahaksid. Noored arstid soovivad suuremat töökoormust ja intensiivsemat tööd," sõnas Kõrgvee.

Valga vallajuhid otsustasid kohtumise järgselt teha Valga  haigla nõukogule ettepanek, et hiljemalt 1. septembriks tagataks lisaks ämmaemanda vastuvõtule Valga haiglas ööpäevaringselt günekoloogilise abi kättesaadavus tagamaks erakorralist sünnitus- või günekoloogilist abi vajavate patsientide ohutus ja turvalisus. Kohtumisel osalesid Külliki Siilak, Allain Karuse, Andres Illak ja Ivar Unt Valga vallavolikogust ning Margus Lepik, Viktor Mägi ja Põim Kama Valga vallavalitsusest. Valga haiglat esindasid haigla juht Marek Seer, ravijuht Agnes Aart ja Valga haigla nõukogu liige, Tartu kiirabi juhataja Ago Kõrgvee. Haigla nõukogu liikmetest viibis arutelul ka Külli Laugesaar. Kogukonna nimel kõneles Ruth Jürgens.